אקטואליה

התבוללות ושואה

ו' תמוז התשע"ט

התנפלות שפלה ואווילית על שר החינוך שהשווה בין התבוללות ושואה.

לא שמעתי את הדברים המדוייקים של שר החינוך, הרב רפי פרץ יצ"ו, אבל הבנתי שהוא יצר איזו שהיא השוואה בין השואה הנוראה ובין ההתבוללות.
ובכן, אם אכן כך נאמר, זוהי עמדתם של חז"ל הרואים בהרס הרוחני של היהודי דבר מה חמור מאיבוד חייו. כי המאבד חיים בעולם הזה יש לו עדיין את התקווה להימנות על בני העולם הבא, אבל המתבולל ומשתמד אולי ישאר חי בעולם החומר אבל נמחק כליל מעולם הבא, עולם הנעלה בעינינו לאין ערוך יותר מעולם הזה, אף אם גם העולם הזה אנו מעריכים. וכך מתבטאים רבותינו התנאים בספרי : 'ללמדך שהמחטיא את האדם קשה לו מן ההורגו, שההורגו אין מוציאו אלא מן העולם הזה והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא' !! ואין חמור מהתבוללות בעיני עם ישראל ותורתו.
ומה יש מקום לבא בטענות אל שר החינוך, שהתבטא דווקא בצורה מאד חינוכית, כאשר זוכה פרס נובל, שהקדיש את כל חייו לבכה את האסון הנורא של השואה בכל ספרותו ובכל הופעותיו, ואני שמעתי אותו אישית אומר בטלויזיה הצרפתית בשנת 1969 כבר:
'השואה השמידה שליש מעמנו, וההתבוללות ארבע חמישיות'!!!
ודברי חז"ל אלה נאמרו דווקא בהקשר לנושא המוזכר בפרשת השבוע, עיין שם.
הבורות הישראלית, והמאמץ הנואש של השמאל להפוך את מדינתנו למדינת כל אזרחיה, היא האיום הקיומי הגדול ביותר המרחף עתה מעל ראש עמנו.