אקטואליה

מכתב גלוי לראש ממשלתנו

י"א תמוז התשע"ט

כששמעתי כבר אתמול בלילה את ההתנפלות על הרב פרץ, ועוד חמור מכך את 'נזיפת' ראש הממשלה לרב, נזכרתי בכל תועבות מלכי ישראל בבית ראשון שהיו 'נוזפים' בנביאי ישראל על שהעיזו לתבוע מהם עמידה בדבר ה', והחלטתי שדי לאיומים אלה. יש לשים קץ לבריונות של כל אותם החולים והעומדים מאחוריהם, וכתבתי מאמר לשם פירסום בשעות קטנות של הלילה. ציפיתי שיתפרסם, אך כיון שפירסומו (אם בכלל יהיה) מתעכב, ובינתיים מר בנט מתוך בורות ועם הארצות בלתי נסבלת הצטרף למקהלה המזייפת הזו (עד לפני כמה ימים קויתי שלמד לקח מכשלונו בבחירות, אך כנראה לא) ורושם לעצמו עוד התנפלות נוספת על רב (לאחר התנפלותו על הרב אבינר) החלטתי שאיני יכול למתין עוד, אלא מפרסם את המאמר מייד.

מוצאי שבת פרשת בלק התשע"ט
מכתב פתוח לראש הממשלה
 
כבוד ראש הממשלה הי"ו
הלילה נפל דבר בישראל. נזפת באוזני כל ישראל ברב פרץ יצ"ו שר החינוך. ועל מה? על שביטא לא רק את סלידת התורה מכל אותן הסטיות שאוייביך ואוייבי אומתנו ומדינתנו מנסים לבססן באומה בניגוד לאמונתה ולדרכה האלהית בת אלפי שנים, ונזפת בו גם באשר הציע לאותם החולים 'פתרון', או ליתר דיוק, רק באשר טען שיש ריפוי למחלה הנפשית הזו. כב' ראש ממשלתנו, כבודך הוא כבוד אומתנו כולה, לכן אנו יהודים יראי ה' מוגבלים בדברינו כלפיך, ואין בנו לא רק כל היתר לפגוע בכבודך, אלא שעוד אין לנו כל רצון כזה, אבל אם אתה מחליט לפגוע בדבר ה' אשר בפי רבני ישראל לדורותיהם, לא נוכל לשתוק כאשר אתה מעניק לעצמך סמכות על הערכים שברצונו של יהודי לדבוק בהם, ועוד פחות באשר אין לך כל סמכות על רב בענייני תורה ואמונה.
מערכת המשפט, ואולי גם חברי הכנסת ובתוכם אלה הנאמנים לך, הרועדים מפחד בפני מערכת זו המוטת מראש כמעט בכל תחום, ומפחד זה מפניה נכנעים גם לכל שפלות רוחנית, ובפחדנותם לא מעיזים להתקומם נגד התנהגויות שכל תרבות נורמלית פוסלת אותן על הסף או מסווגת אותן כגילויי עריות, וכל זה משום שאישיות הנימנית על מנגנון זה, השופט בדימוס אהרן ברק, שחיבלה כמעט בכל ערך המקודש לישראל, כפה עליך ועל כל האומה את מה שנחשב מאז אברהם אבינו, ואף מאז נח, לתועבה ולגילוי עריות! היותר מצער הוא שאין אנו מצליחים להבין מדוע הנך מתעלם מכך שחיזוקה של מגמה פסולה בעיני כל בר דעת, באה מצד קרנות וגופים שהנך יודע היטב עד כמה הן מנסים לקעקע את יסודות עמנו ומדינתנו, והן נמנים על הלוחמים הגדולים נגדך כבר עשרות בשנים?!
 
לאור יחסך זה הבלתי מובן ובלתי מוצדק, אנו התומכים הבלתי מסוייגים שלך כמעט בעשרות השנים האחרונות - וכידוע לך הייתי תמיד כותב לך דברי תמיכה בכל הרגעים הקשים ביותר שעברו עליך - מתחילים לשאול את עצמנו האם מערכת המשפט הרודפת אותך באכזריות ובחוסר ישרות מזויעה אינה צודקת, או לפחות האם אין התנפלות זו עליך אינה מגיעה לך 'ביושר' משום שאתה בעצמך נוהג על פי החלטותיה כלפי אחרים כמו שר החינוך? הנך מדינאי מצליח ומוכשר מאד ב"ה, וזו זכות למדינתנו, אך מי העמידך על תקן חוקר רפואי או ביולוגי כדי לקבוע את השטויות שמערכת משפט חולה קבעה כ'טבע' וכנתון מלידה שלא ניתן להשתחרר ממנו? ומי הסמיך אותך לקבוע האם חולים אלה (נפשיים או פיזיולוגיים או שניהם יחדיו) אינן ניתנים לריפוי?! האם אינך חש כמה פגעת ברבבות יהודים אם לא במאות אלפים מהם, כאשר באופן מתריס מינית כשר משפטים אישיות הלוקה בכך? אם הנך זקוק לספרות מקצועית בנידון, אני עומד לרשותך לספק לך הוכחה שאין בעמדה שאתה מגן עליה שום בסיס מדעי, ולו הקלוש ביותר.
ומי העמידך כמומחה לענייני תורה, ואם כן גם לענייני חינוך, כדי שלא תהסס לנזוף לא בסתם אזרח בלבד, אלא במי ששימש כרב ראשי לצה"ל, ולכן בסכמות תורנית שאין בזכותך להוכיח אותה בענייני תורה וערכים?! במשטר דמוקרטי עכשויי אנו מסכימים שזכותך לא לקבל דבר ה', זכותך להיכנע גם לאיומי העיתונאות ושאר שונאיך ערב בחירות, אבל אין לך כל זכות להוכיח רב בענייני תורה, ובודאי לא לעיני כל העם, ובפרט שמה שהוא אמר הוא הרבה מתחת לדרישות תורת ה'. ואל ייאיימו עלינו בתוארי 'חשוכים', כי שמענו כבר לפני יותר מאלפיים שנה האשמה כזו מפי היוונים ששקעו בסטיות כאלה עד לזוועה, והם נעלמו ואנו, כידוע לך, חיים וקיימים לעד בע"ה.
ואם חששותיך באים מפאת הבחירות, הרשה נא להעיר שיש לך מקום לחשוש מכיוון אחר גם כן: אולי רבים מתומכיך הקבועים הנמנים על הציונות הדתית, ואולי גם אני בתוכם, עלולים גם הם להסיר תמיכתם בך. נדמה לי שברור לכל איש מקצוע, שהצבור הזה מתחיל להתעייף מיחס כזה של שימוש בקולותיו בקלפי תוך רמיסת אמונתו וערכיו, שהיא אמונת עם ישראל לדורותיו. הנך משמש כראש ממשלת כל ישראל, כולל כל הדתיים וכל המסורתיים המונים כיום יותר מחצי העם. עם כל הכבוד אליך, אין לך, וגם לא לשום ראש ממשלה, זכות לרמוס ערכיהם של יותר מחצי העם.
נכון, ידוע לנו על כמה דמויות רבניות המסוגלות לתמוך בעמדתך בשם התורה. אך אם אינך יודע (וקשה לי להאמין שאינך יודע) הם רובם ככולם בוגרי ישיבה וחינוך השואב יותר מדיי מרוח אמריקאית נוצרית וחילונית, ולכן לא דבר ה' יוצא מפיהם, אלא יוצא מהם דבר האופנה המערבית במלא רקבונה.
כבר לפני עשרות בשנים, פרופ' לייבוביץ (שאני רחוק מלהימנות על חסידיו) העיר ובצדק רב מאד, שאין ערכים חילוניים, אלא רק ערכים גויים, קרי שקריטריון אימוץ ערכים על ידי הצבור בישראל המכנה את עצמו 'חילוני', הינו פשוט וברור: מה שהגויים מכירים כערך הינו ערך בעיני צבור זה, ומה שלא לא. לכן, בהשיבו לכל אלה המתלוננים על איסורי אישות של התורה, הוא לא היסס לחרוץ משפט ולכתוב: 'לגבי ההתנגדות לאיסורי אישות של התורה (ספק אשת-איש, עגונה, גרושה לכהן, חייבת-ייבום. ממזר) יש לציין שהיא מלווה בדרך - כלל הכרה באיסורי אישות אחרים - אלה שמקובלים משום-מה גם בעולמם של הגויים, כגון נישואי אח ואחות, נישואי אשת-איש, ריבוי נשים וכד', אעפ"י שגם אלה מהווים צימצום חירותו של אדם בתחום חייו האינטימיים ביותר, ללא כל נימוק ראציונאלי או מוסרי. משמע, שמה שמקובל אצל הגויים, כשר בעיני "החילוניים" גם למדינת ישראל, ורק מה שיסודו ביהדות לבדה הוא פסול.'
בפגיעתך ברב מכובד בישראל המייצג מאות אלפי יהודים גם פוליטית, רק באשר אמר דבר ה', ועוד במוצאי שבת פרשת בלק העוסקת כל כולה בחומרת איסורים מסוג זה ובקטסטרופות הנובעות מהם, נכשלת בצורה נוראה המבזה את כל דורות ישראל מאז אברהם אבינו ועד היום, ואנחנו, ביחד עם רובו המוחץ של עמנו, מתייצבים מאחורי שר החינוך, בין אם הדבר ימצא חן בעיני כל אדם שיהיה ובין אם לאו, ואנו אומרים לרב פרץ 'יישר כח' גדול. וצר לנו מאד לומר שנזיפתך לא היתה בכלל במקום, כבוד ראש ממשלתנו!