אקטואליה

בין טפשות לניצול

ז' חשון התש"פ

הציונות הדתית ברוב טפשותה ממשיכה לתת לחילוניות לנצל אותה ולהרוס ערכיה

במעריב מתפרסם היום שצה"ל מתכנן הגדלת 'מספר הלוחמות ביחידות המעורבות' ושהיעד הוא 'גיוס 40% מהבנות הדתיות בתוך שלוש שנים'! צה"ל שאנו כ"כ מעריכים, ושכל יהודי מתפלל להצלחתו בכל עת ובכל שעה (דרך אגב בקהילות בהן אני שימשתי או משמש כרב קבעתי שיש לברך חיילי צה"ל כל בוקר) ממשיך את הקו הבן-גוריוני, של ניצול מסירות נפשם של בני עמנו כדי לקבוע לו תרבות וערכים השונים מכל מה שהיה נחלתו עד היום בתחומים מסויימים רבים. אחד מהם הוא להוציא את האשה ממסגרת המשפחה, ובמיוחד מהתפישה היהודית עתיקת היומין שהיא היא היסוד העיקרי בבניית המשפחה ובבניית העם, ואחד הדרכים להשגת מטרה זו באה לידי ביטוי באמצעות הפיכתה ללוחמת כגבר (כאילו הדבר אפשרי בכלל כשהקיר שהן נדרשות לקפוץ מעליו הוא בשבילן נמוך יותר!), וכמובן תוך הסתרה מכוונת וזדונית של כל הנזקים התרבותיים ואף הפיזיולוגיים שלה, וכידוע בניגוד מוחלט לקביעות ההלכה. וגרוע מזה הוא העירוב בין נשים לגברים, ובפרט במסגרת צבאית, עירוב שללא צל של ספק מביא לידי מכשולים מוסריים, תרבותיים ורוחניים לכל מי שהחיבור הנכון בין איש לאשה וכל שכן המשפחה יקר בעיניו.
 ובנות הצבור הציוני דתי שחונכו על ברכי אהבה אין קץ לעם ה', למדינת ישראל שהיא כסא ה' בעולם כדעת הראי"ה קוק זצ"ל, מתוך אמונתן העמוקה נופלות קרבן ראשונות לתעמולה זדונית זו מתוך אהבת ה' ועמו הקדוש. ובטוחות שהן מוסרות את עצמן למטרה עליונה נשגבה, הן אינן מסוגלות לראות אפילו עד קצה האף שלהן. תמימותן גובלת כאן בטפשות מסוכנת. כידוע מסייעים למגמה פסולה זו העם-ארצות של אי אלו פסידו-בעלי תורה המטפחים בבורתם את המגמה הזו אפילו במוסדות מתוכננים ומסובסדים לכך. שה' ירחם על אוויליות זו.
פעם נוספת, אין שום זכות לצה"ל לקבוע ערכים. תפקידו הבלעדי הוא להגן על עמנו. ואם חסר לו חיילים, שיגייס בנים שלרבבות מתחמקים מחובתם המוסרית הזו, בין בצבור הדתי ובין בצבור החילוני, שיטפח תרבות של מסירות נפש למען עמנו ותרבותו עתיקת היומין, שיטפח את חשיבותו של הרצון להיאבק וללחום נגד אויבים, במקום לבלות את זמנו בדאגה לא לפגוע באויב (הפגזת בניינים ריקים, העמדה לדין של חיילים שפגעו באויב זה או אחר ועוד ועוד). 
אני פונה מעומק הלב לכל מי שיש לו עדיין רגש בריא בצה"ל ובכל מקום, אל תהפכו את החיים שלנו למלחמת תרבות בכל תחום. די! לא ניתן להמשיך כך! והפסיקו כפייה חילונית כרונית זו המקוממת אם אינכם רוצים לא כפייה ולא מאבק. לכו לקראת כבוד הדדי קודם כל, אם חפצי חיים אתם.