אקטואליה

נסי נסים מאת ה'

י"א טבת התש"פ

כל יהודי חייב לעקוב אחרי נסיו של הקב"ה

רצו האירנים לנקום בארה"ב והנה שהם מפילים מטוס מידידיהם הרוסים ומסתבכים גם עם קנדה שאבדה עשרות מאזרחיה! אין בנו ח"ו כל שמחה על האסון, אבל חייבים אנו להבחין שמעשה זה שרק מסבך את איראן בכל מיני חזיתות מראה באצבע איך הקב"ה משגיח על עולמו.