אקטואליה

טעויות חמורות מתוך כוונה טובה

ט"ז אדר התש"פ

אין כמו המוח היהודי כדי לטעות מתוך רצון ולב טוב טעויות נוראיות

מאמציה של סין להסתיר שהנגיף הפוגע במכלול האנושות כיום נוצר בתעשייה של המלחמה הביולוגית מהעיר וואן לא צלחו, וכבר מזמן אני ועוד רבים הערנו על כך. ובכל זאת, קמו יהודים והלכו להתפלל למען הסינים שהקב"ה החל להחזיר להם כגמולם, בניגוד מוחלט לדברי חז"ל האוסרים זאת (והערתי להם אז על כך), וכל זה במקום לקלל את הרשעים שיצרו חיידק זה! ומה התוצאה של כל זה? עתה גם מדינת ישראל שהתפללה למענם נכנסת לבידוד! אולי לנחמה פורתא בכל זאת נזכה: נתחיל לחיות ולחוות 'עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב'!
שה' יגן על עמו וימנע ממנו כל נזק וכל צרה כי"ר