אקטואליה

כמה מילים על המצב

כ"ב אדר התש"פ

אנו מוזמנים להסתכל על המצב מתוך אמונה עמוקה.

לכל חברי קהילתנו היקרה ולכל ידידנו די בכל אתר ואתר הי"ו
שלום עליכם,
 
כיון שברגעים אלה אני חש שיש רבים המתמלאים דאגה לאור המצב, ראיתי לנכון לכתוב לכולם כמה מילים. אין צורך להכביר מילים כדי להסביר שבמצבים כאלה הקב"ה מזמין אותנו לתשובה, לתיקון אישי וגם צבורי, להתבוננות פנימית ועוד ועוד. היום לא אסתיר מכם מה שקינן בליבי כבר זמן רב לאור כל הבעיות המתגלות בחיינו הפרטיים ועוד יותר הצבוריים. המצב היה כה קשה בעיני שהייתי אומר בליבי: הקב"ה לא ישאר בלי תגובה לכל הרע הזה, ופחדתי מאד. אלא שפחדתי שזה יגמר במלחמה שעוד ח"ו תגבה חייהם של רבים בצעירינו. היום אני רואה שהקב"ה אכן הגיב, אך לא בדרך שעלתה בליבי לגבי מלחמה. הוא בחר ב'מלחמה' יותר עמוקה, יותר מתוחכמת, מקיפה את העולם כולו, החלה מאוייבי ישראל הסיניים, עברה לידידהם האירניים, ומהם זיכו את החיזבאלה ב"ה, ומהם לקהילייה האירופאית ששנאתה לישראל אינה יודעת קץ, ואף רומא שוממה!
כמובן יהודים אינם יכולים לחיות בין גויים, אז רבים מאלה ששמחו להיות בחברת העולם החיצוני, אלה שטיולים בחו"ל הם צורך נשמתי עמוק במקום נופי ארץ קודשנו, 'זכו' להביא אתם לארצנו 'כתר' שהוא כל כולו חולין וכך לפגוע גם בבני עמנו היושבים בציון. בע"ה נתגבר, ובפרט בעם המגלה בשעות אלה מסירות נפש עילאית מצד רבים מאד – רופאים, אחים, אחיות, אנשי עבודה סוציאלית, צה"ל ורבים לאין ספור – שבמסירות שאין כדוגמתה דואגים לכולם, לזקנים וצעירים, ולעיתים רבות תוך סיכון אישי לא קטן. תופעה מרוממת ונפלאה זו לא קיימת באף מקום בעולם, ורק עמנו מתעלה אל גובה רוחני מוסרי וערכי כזה. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו!
ברור שיש רבים הסובלים מחוסר פרנסה, מפחד, מדאגה ומעוד סיבות רבות, אבל מצב זה מזמין אותם ואתנו לנהוג עפ"י התורה. קרי: מי שזקוק לעזרה, לתמיכה, למילה טובה, ידבר עם חבריו, וחבריו יזכרו 'כי לא יחדל אביון מקרב הארץ' (לא רק אביון כלכלי) ויסייע בידו ויושיענו, ולאחיו יאמר חזק.
כמובן כל מי שיש לו שאלה מוזמן לשאול אותה באתר הישיבה ואשתדל לענות בהקדם, ומי שזקוק למיידי שיטלפן הביתה. מותר לציין שכל אחד מאתנו חייב לציית ללא סטייה מכל ההוראות הבריאותיות הניתנות, ובמיוחד לשמור מרחק (ככה מבינים את ארבע האמות של שבת, שזה שני מטרים) ומתחילים להבין דיני טהרה והרחקות!!
 
אבל אנו מאמינים בני מאמינים, ולכן עוקבים אחרי צעדי השגחת ה' בכל עת ובכל שעה, ומשום כך לא אוכל לסיים מבלי להראות לכם איך במצבים כאלה יש לזהות את האור המסתתר מאחורי חושך אפלה, לכן אני רושם לכם מעט מאד מכל הדברים הטובים שאנו זוכים להם בימים אלה.
 
ה'רווח' שבמגפה הזו:
 1. כל יהודי למד מזה שאפשר לעצור את הריצה המטורפת של החיים המודרניים, וגם אפילו את זרם החיים המושך אותו לכל עבר מבלי להשאיר לו רגע של מחשבה עצמית.
 2. כל יהודי יכול לפגוש סוף סוף את משפחתו ולדבר עם ילדיו ללא לחץ, ללא מתח וללא עצבנות! להדריך אותם, לשמוע את קולם הפנימי ואת חייהם העמוקים שמשום מה בעולם המודרני שכחו לעשות.
 3. כל יהודי למד שאין שום חובה לנסוע לחו"ל כל שני וחמישי, ושיציאה מן הארץ איננה בהכרח ברכה וטובה, ויחד עם זה להיות לא פחות מאושר, אם לא יותר מאושר!
 4. כל יהודי למד שהוא יכול להסתפק בהרבה פחות ממה שיש לו, באוכל, בדיור, בטיול, בבידור מכל מה שחשב.
 5. כל יהודי למד שהוא יכול, וזה אף רצוי, שיקדיש זמן מה להתבוננות עצמית, למהות החיים, למטרתן הנשגבה, והתבוננות זו מחזירה לו שקט ושלווה נפשית, ומעמידה אותו מול הקב"ה. תפילות מתעצמות, הכוונה בהן סוף סוף באה לידי ביטוי במקום הריצה התמידית, ומתגלה הצורך העמוק בתפילה!
 6. כל יהודי למד מי בעל הבית על העולם הזה. אין הקב"ה זקוק לטילים סופר-סוניים של פוטין. עם נגיף אחד הוא מראה מעט מכוחו!
 7. כל יהודי מצליח ללמוד יותר תורה ממה שהיה לומד בתנאים 'נורמליים', ואין עבודתנו נפגעת מכך אם וכאשר הוא יכול לעבוד מביתו.
 8. כל יהודי למד איך החיים הם מתנת חינם מהקב"ה ואינה בבעלותנו לגמרי, אלא בבעלות הקב"ה. כוחי ועוצם ידי הפסול (כשהוא מנותק מהקב"ה) נעלם כלא היה.
 9. ולא החיים בלבד מתנה, אלא הכל בחיים, הבטחון, הפרנסה, המשפחה, ההצלחה, השמחה, הנוחיות, ההרגשות הטובות ועוד ועוד.
 10. אנו למדים שישביתו את התחבורה הצבורית בשבתות! נסי נסים! לפני שבועות מעטים שעטו רוב ראשי הערים לעבר תהום רוחני של התרת תחבורה צבורית בשבתות, והחילוניים המיליטנטים, מתוך שנאת התורה חיזקו את ידיהם, והנה הקב"ה כופה עליהם חזרה בתשובה, והם נאלצים לכפות על כל העם שמירת השבת לפחות בפרהסיא! שלושה שבתות נשארים לנו עד פסח, וכידוע הבטיחו לנו רבותינו בשבת (קיח:) שאם נשמור שתי שבתות מיד נגאלים אם כן אנו עתידים לשמור לפחות שתי שבתות, ואז כבר בשבת השלישית, שהיא שבת הגדול כבר נגאלים בע"ה! ואם כך יהיה, אז לא יהיה צורך להרחיק דור הבנים ובני בנים מדור זקנים שמהם תמיד נתבונן, וסביב שולחן יסבו על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ובע"ה כימי צאתנו ממצרים יראנו הקב"ה נפלאות.
 11. בעיות הלכה ללא סוף מתעוררות ודורשות פתרון מהיר, חד וברור. הדברים מחייבים את הרבנים שבתוכנו להתמודד עם עולם תורה חדש ומיוחד הדורש בגלל הרגישויות והחומרה דייקנות, זהירות, התחשבות, ובמיוחד תשובות ההולמות את יראת ה' האמיתית ולא יראת העונש. נוסף לכל זה, התשובות שחייבות לקחת בחשבון את המצב המיוחד ולכן מביאות לידי קולות כאשר הן אפשריות, דורש מאתנו זהירות מירבית כדי שאותן קולות חריגות אלה לא תיהפכנה להלכה במצב נורמלי. וישנם כבר ששגו מחוסר זהירות.  
 12. אנו למדים הרבה ממה שהיינו אמורים לדעת מבלי הבעייה הזו!  
ואין זו אלא רשימה חלקית.

ואבינו מלכנו בע"ה ימנע מגפה מנחלתו, יביא רפואה שלמה לחולי עמו, וירפא בראש ובראשונה תחלואי עמנו הרוחניים כגופניים, ויקרבנו כולנו לעבודתו ברווח והצלה שתעמוד ליהודים בכל מקום.
בברכה רבה לכולכם,
הרב