מאמרים

תרגומים של עמנואל לוינאס

מאמר הקדמה - הקשר בין הרב זייני ובין פרופ' לוינס ... ב' כסלו תשס"ה
אורה ואפילה הרב א"ר זייני שליט"א א' סיון תשנ"ד
גגרין ואנחנו הרב א"ר זייני שליט"א ה' שבט תש"ן
סימון ווייל נגד ספרי המקרא הרב א"ר זייני שליט"א י"ד אייר תשמ"ו
עין תחת עין הרב א"ר זייני שליט"א ד' ניסן תשמ"ו
הפרושי נעדר הרב א"ר זייני שליט"א י' חשון תשמ"ו
האם קראתם את ברוך שנית? הרב א"ר זייני שליט"א י"ט שבט תשמ"ה
תעודת זהות הרב א"ר זייני שליט"א כ"ה חשון תשמ"ג