ל' ניסן תשס"ה

שאלה: ביקור בבית-החיים בראש חודש

שאלה: אחי נמצא בביקור בארץ, והא רוצה לבקר בבית החיים את קברו של אבינו שנפטר לפני כחודש, אבל הוא נוסע מחר בר"ח. האם הוא יכלו לבקר בר"ח או שחייב הוא לדחות את נסיעתו לשם זה?
תודה, דן.

תשובה:

לדן הי"ו
אכן מנהג עתיק הוא לא לבקר בבית-החיים בר"ח, וכך הביא מרן ביו"ד (סי' דשם בסופו) בשם הכל בו (סי'' קיד). אבל על פי כמה מהאחרונים נהגו בא"י לא להקפיד בכך ולבקר כמעט בכל הימים בבתי הקברות, מבלי שתהיה לקולא זו בסיס כלשהו. מאידך, מנהג איתן הוא בקהילות צפון-אפריקה לא לבקר בכל אותם הימים שצויינו ע"י מרן, וביניהם ר"ח. לכן אין לבקר בר"ח. אבל כיון שהפעם מדובר במי שגר בחו"ל, ואם לא יבקר בר"ח יגרם לו נזק, מותר כיון שאפילו בחול המועד דבר האבד מותר. וכל שכן לגבי שאלתך, כיון שאף הכל בו דבר על מנהג נרבונא לא לבקר בר"ח ביום השביעי של אבילות ל"א, ואין כל הוכחה שלא רק ביום כזה שהצער עדיין גדול דבר, אבל אם ביום מרוחק יותר מהצער לא היה מיקל.
לכן במקרה זה מותר לו, ואין צורך לדחות נסיעתו (על אף שהיה מוסיף לחיות עוד כמה שעות במסגרת הקדושה של א"י).
לא תוסיפו לדאבה עוד,
ובברכה שלמה