אקטואליה

חוצפה ועזות פנים

כ"ג אייר התשפ"א

שתי מפלגות ראויות כיום להיכנס לספר של גינס: ימינה בראש ותקווה חדשה.

על השפלות האנושית שהופגנה בבחירות האחרונות ובדיונים שלאחריה, נדמה לי שאין תקדים. כבר ציינתי במאמרי הקודם שהבחירות היוו כולן הפגנת שנאה קיצונית פרסונלית והפגנת אגו מנופח באופן חולני כרוני. אבל חשבתי לרגע שבזה תסתיים השפלות המוסרית ושהגיעה לשיאה. לדאבוננו, לא!
מתברר שהיה עוד מקום לירידה מוסרית מזויעה: שתי מפלגות אלה שהתחייבו להימנות על ממשלת ימין בגדו באופן מחפיר בכל הבטחותיהן ובכל בוחריהם, והפכו את כל הצהרותיהן לשקר גס ובזוי. ואנחנו בתומנו העלנו בדעתנו שהחרפה תסתיים כאן. עוד פעם לא! מתברר שאפשר לרדת עוד מטה מטה.
ימינה הוסיפה לכך שיא עזות הפנים וגסות הרוח, שכמותה לא נראתה מעולם. אחרי שבחוצפה שאין כדוגמתה העומד בראשה תבע ראשות הממשלה על בסיס נציגות של 6% בלבד של עם, ואחרי שסירב לחבור לליכוד שאחז בנציגות של 25% של העם, איילת שקד העיזה לבקש מהליכוד לתמוך בבנט לראשות הממשלה!!!! אינני סוציולוג מומחה של העולם הפוליטי, אבל אינני מאמין שעזות פנים גסה כזו נראתה אי פעם באיזה שהיא מדינה מתורבתת! וכל זה בשם איזו שהיא לאומיות ודתיות מפוקפקות ביותר!
שתי מפלגות אלה ראויות להיות לדיראון עולם - ובאופן בלתי קשור לעמדותיהן הפוליטיות -, אלא די בהתנהגותן הבלתי מוסרית והשפלה, ובגלל גניבת הדעת הבוטה של בוחריהן.
ואני רוצה להזמין את כל הדמויות התורניות שתמכו בהן לחזור בתשובה שלמה ומהר על תמיכתם בהם. ולנו נשאר להתפלל שהקב"ה החונן לאדם דעת, יחנון דעת בפוליטיקאים ראויים לעם ישראל, שהאחרונים שבו, יותר מוסריים מכל מנהיגיהם.