כ"ז אייר תשס"ה

שאלה: הצנעת סכום הכתובה

על שטר הכתובה כידוע יש לנקוב בסכום כסף המתאים לקיומה של האישה למשך כשנה. בח"ל ואני מתחתנים בעוד שבועיים וע"מ להצניע את הסכום הנכתב על הכתובה (לא רק מול קהל המוזמנים אלא גם בינינו) החלטנו כי ירשם סכום בק"ג זהב. האם יש איזכור לסכום זהב שניתן(בהקשר דומה) במקורות? ומה דעתך על החלטתינו?

תשובה:

לכ´ ש´
אין כל בעייה לכתוב סכום הכתובה במשקל זהב. אדרבא, הנוהג הקדום של אבותינו היה דוקא תמיד במשקל זהב.
בנוסף לכך, עליי לציין שאין כל חובה להזכיר בשעת טקס הנישואים את סכום הכתובה, א"כ, אם ברצונכם שסכום זה ישאר ביניכם, מספיק לבקש מהרב העורך שיואיל לא להזכירו.
בברכת מזל טוב. (שאלה מתוך אתר כיפה)