י"ג תשרי תשס"ו

שאלה: האם יש קדושה למדינה

לכב" הרב אליהו זייני ,

האם אפשר וצריך להתייחס למדינה כבעלת משמעות קדושה ?
אם כן איך להתייחס לעדיפות ביו חובתנו לארץ הקדושה וחובתנו כלפי המדינה ?

מבחינה הגיונית : המדינה היא הכלי שמהפשר את עצמיותנו בתוך עם וחיבור עם אדמתנו הקדושה.
לכן אפילו אם כרגע לא זכינו שגוש קטיף תשאר בידנו,חובתנו כלפי המדינה נשארת עליונה כי רק
דרכה אפשר לצפות למימוש גאולתנו.

בברכה.

א'

תשובה:

לכ´ א´
קודם כל שאלתך אינה ברורה. מה שייך קדושה לגבי המושג מדינה (שהוא מושג מופשט לגמרי)? הקמת מדינת ישראל הינה חובה מן התורה, כמפורש בכל פוסקי ישראל: שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, ואחת מהן למנות מלך, ומלך הוא מנהיגות פוליטית, ואין מנהיגות פוליטית ללא מדינה.
אבל האם בגלל שמינוי מנהיגות זו היא מצווה כל מה שהיא עושה קדוש?! חס ושלום. על מה שהיא עושה עפ"י ה´ נאמר מצווה, ועל שהוא נגד רצון ה´ ונגד תורתו נגיד עבירה ופשע (דוגמת פשע גירוש גוש קטיף או חינוך ההורס יראת ה´ וכהנה רבות). וכידוע לא חסרים מלכים שאין להם חלק לעולם הבא!! ואין לנו דוגמא טובה מזו של אליהו הנביא שמצד אחד מוכן לחלוק כבוד לאחאב הרשע בריצה ממושכה לפניו מפאת כבודו כמלך ויחד עם זה אינו מהסס לכנותו ´עוכר ישראל´!!
ואם במה שאמרת שמדינה מאפשרת עצמאות, זה נכון (חלקית, בלבד, כיון שכל ראשי מדינתנו כמעט ללא יוצא מן הכלל לא יצאו מעולם משעבודם למעצמה זו או אחרת, בבחינת ´אהבתי את אד´ וגו´ לא אצא חופי´) אבל לא היא שמאפשרת את הקשר עם ארץ קודשנו. יהודים ישבו על אדמה זו גם בלי מדינה. המדינה מאפשרת את זה יותר בקלות (אם זה לא בגוש קטיף כמובן).
אין לנו שום חובה עליונה אלא כלפי ה´. המדינה היא מצווה כפי שאמרנו, ועל מצווה שומרים, ובפרט שידועים דברי כל גדולי רבותינו ש´אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות´, ובקום המדינה השתחררנו משיעבוד זה. זהו השלב הראשון בגאולתנו, השאר יבא בהמשך בע"ה.
חג שמח. (שאלה מתוך אתר כיפה)