ט"ז שבט תשס"ו

שאלה: שאלות על תפילה

שלום רב,
1) האם כשבבה"כ מכריזים על ראש חודש בשבת, הציבור צריך לעמוד או לשבת?

2)כתוב בסידור תפילת החודש שבפורים או ביום צום אסתר מדלגים על בית יעקב ועל מזמור של היום על מנת להגיד למנצח על איילת השחר...וכו'. האם כך נוהגים יהודי אלג'ר?
האם כך עושים גם בירושלים ביום פורים(ולא פורים שושן) אף על פי שרק למחרת קורים מגילה?או קוראים בית יעקוב וכו' כמו כל יום.

3)האם ראוי לתת לילד ביום הבר מצווה לקרוא כל הפרשה כשמצהיר עם אביו שלא שומר תורה ומצוות.

4)האם ראוי לתת למתפלל בשבת בבית הכנסת להגיד מזמורי התפילה עם הש"ץ כיודעים שהמתפלל אולך ברחוב ללא כיפה על הראש?
ברכת התורה.
שמואל.

תשובה:

לכ' ש' הי"ו
שלום וברכה רבה,
1. בקהילות אשכנזיות בא"י נוהגים לעמוד מסיבות שפירטתי במאמר בנדון (ראה עץ ארז בדפוס), אבל בקהילות ספרדיות אין עומדים, ובפרט בקהילות צפון-אפריקאיות.
2. אכן כך היה מנהגנו (באלג'יריה) בפורים לומר רק מזמור 'למנצח על אילת השחר' ולא מזמורו של יום.
3. לע,ד בירושלים יש לנהוג כך רק בשושן פורים בלבד.
4. לגבי ילד 'המצהיר' שאינו שומר תורה ומצוות, אינני יודע הצהרה זו מהי. הלא הוא בא לקיים הבר-מצוה ולקרא בתורה, אז הוא כבר מקיים מצוות! ואם כוונתו שאינו מקיים כל המצוות, הלא אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ורבים הם בדורנו המתחסדים ומראים עצמם כחסידי עליון ורומסים תורה ומצוות ואין להם האומץ להודות כילד הזה בחטאיהם. ועוד, וכי משום שהוא עובר עבירה לא ניתן לו לקיים מצווה אחרת?! דוקא יש לנצל את המעד המיוחד של בר-מצווה כדי לקרבו בעבודתות האהבה כפי שהיו רגילים אבותינו. ההתנהגות הדוחה במצבים כזה שציינת אין מקורה אצלנו, אלא בעולם הנוצרי. וקריאת התורה אינה בבחינת הוצאת ידי חובת אדם זה או אחר , אלא היא קיום תקנת משה רבינו ועזרא שעלינו לקרא בתורה, אז הילד הזה מקיים עוד תקנה מדברי גדולי נביאינו ותבא עליו ברכה שהוא רוצה בכך ושמח בכך.
5. רבים מאד היו היהודים הספרדים שהיו יראי שמים בתכלית ומסיבה זו או אחרת הלכו בגילוי ראש ברשות הרבים. זה כמובן חבל שבארץ הקודש יש הממשיכים לפחד לגלות קבל עם ועדה את האמונה הטמונה עמוק בלבם ולכן מתביישים או מפחדים לחבוש כיפה על ראשיהם, אבל ח"ו לפסול אדם כזה מלקרא פסוקי דזמרה בשבת. אדרבא ואדרבא יש חדבר על לבו בדרכי נועם ולומר לו: ראה הצבור מכבד אותך, אולי גם אתה תעשה מאמץ ותכבד הצבור כיסוי ראש כדי להגדיל כבוד שמים בעולם ובראש בארץ קודשנו. אם יקבל טוב, ולא אין בשום פניןם לאסור עליו, ובפרט שרבים הם הפוסקים הסוברים שכיפה בכל עת ובכל שעה היא בבחינת מידת חסידות.

בברכה רבה