ז' ניסן תשס"ו

שאלה: ברכת האילנות

האם מותר לברך ברכת האילנות בשבת ?
מה הם הצדדים לכאן ולכאן ?
מה לעשות אם לא מוצאים עצים במצב פריחה ? (הכוונה שעברו כבר את שלב זה).
ברכתא דאורייתא.
ע"ה רחמים זייני ס"ט.

תשובה:

לכ' ב"ד היקר ר' הי"ו
שלום וברכה,
עניין ברכת האילנות בשבת שנוי במחלוקת בדורות האחרונים. יש המתירים עפ"י ההיא דרבא בסוכה (לז:), סוגיא המראה שאין חשש לכאורה שמא יתלוש, ויש האוסרים מטעמים רבים שאין כאן המקום לפרטם.
בכל מקרה שני דברים ברורים:
1. מעולם אבותינו לא בירכו בשבת, וכדי לצאת מכל הבעיות והספקות (וגם מסיבות נוספות) בירכו בחול המועד פסח.
2. בדורנו שיצטרכו לטלטל הסדור בשבת, כאשר לדעת רבים מרבותינו לעירוב שלנו אין כל ערך לספרדים, מדוע להביא כל הצבור לחשש כזה. הלא כל הסיבה שבגללה אין אנו תוקעים בשופר בשבת היא משום טלטול השופר, א"כ המתיר לטלטל סידורים בשבת עליו לחייב כלל ישראל לתקוע בשופר בשבת (וכן הוא לגבי סדר 'ותשליך'). ואעפ"י שמועטים המחמירים בנדון (וגם אין כרגע מקום עדיין להזכיר בצבור בקולי קולות את בעיית הטלטול בשבת, יש להתחשב בה, והבו דלא להוסיף, והמשכיל יבין שהרי אין הצבור יעמוד).

לגבי המקורות המפורטים, ישלחו אליך בע"ה באופן אישי.
רק חכמים שמטרתם לחולל מהפכות מיותרות מחפשים קולות ללא טעם וללא סיבה כדי להרוס מנהגי קהילות שלמות. לכן אין להביא את הצבור לברך ברכת האילנות בשבת.
ולגבי מי שלא מוצא אילנות פורחים, מוזמן לבא אלנו לברך, נמציא לו בשפע בע"ה. ארץ ה' משופעת בהם.

בברכת חג שמח,