א' חשון תשס"ה

שאלה: האם יש להניח טלית מעל התפילין בתיק?

לכבוד הרב אליהו רחמים זייני
ראש ישיבת "אור וישועה"

שלום רב,
האם יש להקפיד , כפי שכתוב בכמה ספרי הלכות , להניח את תיק הטלית מעל תיק התפילין כדי
שהיד תקח קודם את הטלית ולא להיפך , כדי למנוע מצב של "לעבור על המצווה" ?
האם הנגיעה קודם בתיק התפילין והנחתו בצד לזמן קצר כל כך משמעותית שיש לשים אותו למטה למרות שקדושת התפילין גדולה משל הטלית ?

אבי

תשובה:

לכ' אבי ידידנו הי"ו

שלום וברכה,

לגבי הנחת הטלית מעל תיק התפילין, לא רק שאין להקפיד, אלא שאיסור מוחלט הוא, משום שטלית היא תשמיש קדושה הנזרק (אם צריך) ותפילין הם תשמישי קדושה הנגזנים (אם צריך). ומי שכותב שיש להניח טלית מעל התפילין, לא רק שאינו מבין בחיים כלום, אלא גם בתורה אינו יודע דבר. הטלית המקופלת היא מספיק רחבה כדי שאף אם היא מונחת מתחת לתפילין, היא תבלוט יותר, ואין שום חשש לגבי מי שלפחות בר דעת, שיטעה לקחת את תיק התפילין הקטן כאשר הטלית בולטת יותר. ומעולם לא ראיתי אצל רבותינו או אבותינו מי שהעיז להניח טלית מעל התפילין