כ"ו ניסן התשע"ט

שאלה: שיעור כזית

לכבוד הרב זייני שליט"א,
קראתי את מאמרך בספר עץ ארץ (מהדו' מורחבת) חלק ג', המדבר על שיעורי הזית.
כה"ר מביא שכזית הוא לכל היותר מעט פחות מרבע ביצה וכלשונו הזהב: "הוי אומר שארבע זיתים לא הוו כביצה" וכ"כ במסקנה: "יוצא שכזית הווי פחות מ14.4 סמ"ק." ואח"כ כתב "מדדתי את הזית הגדול ובקושי הגעתי ל8 סמ"ק"
לכאורה יש פה ערבוב גדול! הרי כל המאמר עסק ב'פנים הפורמליות' של הוכחות מהתלמוד ושאר רבותינו ללא קשר לזית המציאותי שיש כיום. ולכן לא הבנתי איך המשפט הזה קשור. כי ממ"נ אני יכול להביא זית גדול מחו"ל שנפחו הרבה יותר מ8 סמ"ק ויש שמגיעים ל15 סמ"ק ואולי זהו הזית שדיברו עליו חז"ל. (שהרי ממאמרו של הרב משמע שאין הוא טוען שום דבר מהמציאות לעינינו או מהמחקים, משום שאי אפשר לפסוק הלכה [ובצדק] רק על סמך מקרות כאלו)
ואגב אורחא אומר, שקראתי מאמר הרב שליט"א על מכירת חמץ, ואם היא כרוכה בכ"כ הרבה איסורי דאו' ודרבנן, מדוע הרב מתיר למכור ספק חמץ כפי שכתב בסוף שורות מאמרו? (דבשלמא לגבי חנויות הרב הסביר שכיון שהפסד מרובה ואיסור ההערמה הוא דרבנן אליבא דרבים מרבותינו יש להקל. ואף שנראה לומר שגם בספק חמץ ספק דרבנן לקולא, עדיין ברור שכיון שלרבים אחרים מרבותינו הדבר כרוך בדאו' יש לאסור גם את מכירת ספק חמץ, הלא כן?)

מתוך ההערכה גדולה לכל מה שהרב מחדש,
אני ממש מתענג לקרוא את ספריו הנפלאים,
ע"ה יאיר בן אאמו"ר הרב רפאל דלויה ס"ט

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
תודה על התעניינותך. לגבי שאלותיך, התשובות הן כדלהלן:
כזית: לא דייקתי מספיק בדבריי. הדגשתי שכזית אינו יכול בשום פנים ואופן לעבור כ-14 סמ"ק, אך לאחר מדידה הוא הרבה פחות מזה, והוא בקושי כ-8 סמ"ק. והדבר תואם מה שהשיב כבר גאון כאשר נשאל מה שיעור הזית, והשיב 'ממתי נותנים שיעור לשיעור'! קרי, שלמדוד כזית יש להסתכל בזית! פשוט. ולכן הלכתי למדוד כל מיני זיתים (רק לא לקחתי את הגדולים ביותר ששרדו מתקופת המרגלים, אם אתה מקבל קצת הומור).
מכירת החמץ הותרה אך ורק לשעת הדחק או למצבי דחק בלתי ניתנים לפתרון אחר. לכן תעשיות מזון ובעלי מכולות וכדו', אינם יכולים להשמיד את כל החמץ, ולכן להם אני מתיר מכירה (כל עוד נעשית מכל הלב) או כשיש ספק חמץ כדי לא להגיע לאיסור 'בל תשחית' לגבי דבר מה שאינו חייב בתשחית כמו החמץ עצמו.
בברכה רבה,