י"ב אייר התשע"ט

שאלה: אמירת שני קדישים בזה אחר זה

שלום וברכה כבוד הרב.
בשבת האחרונה הייתי בבית כנסת מסוים בתפילת ערב שבת. לאחר מזמור ה' מלך גאות לבש ולפני הקדיש, קם אברך ואמר דברי תורה. לאחר דבריו ובשעה שחזר למקומו, החליט מאן דהוא להגיד קדיש דרבנן ובעקבותיו אמרו כל היתומים בבית הכנסת. לאחר הקדיש הקימו חזן והוא התחיל שוב בלהגיד חצי קדיש המופיע בסידור לפני תפילת ערבית, בלי שיאמר שום דבר לפני כן.
שאלתי:
האם יש מקום לשני קדישים בצורה כזאת או שאחד מהם היה מיותר ואולי אף אסור? במידה ואסור, האם היה צריך למחות בקול כנגד אמירת אחד מהם, אם כן איזה מהם? אם לא צריך למחות, או במידה ולא שומעים למחאתי, האם יש לענות על שני הקדישים אמן או שצריך לשתוק באחד מהם כיון שנעשה בניגוד להלכה?

תשובה:

לכ' ש' היקר הי"ו
כפי שהרגשת נכונה אמירת קדיש נוסף זה הוא מעשה בורות נורא. לאחר שנאמרו קדיש בסיום דברי תורה (וזה העיתוי הנכון ביותר עפ"י התלמוד לומר קדיש) היה על הש"ץ להמשיך ב'ברכו' ישר ללא כל תוספת קדיש (שאמירתו הפכה לחוכה ואיטלולה יותר מדי פעמים בדורנו), ויש למנוע ממנו קדיש מיותר זה לחלוטין.
לגבי הענייה לקדיש תמיד מאד קשה לומר ליהודי לא לענות על דברי קדושה (כמובא בשו"ת הריב"ש), כי מבחינת יר"ש זו בעייה גדולה. לדעתי הנכון אז לאסוף כמה מתפללים (אם אין שם רב) ולאיים עליו אם יחזור על איוולתו שתפסיקו להתייחס אליו כש"ץ.
בברכת שבת שלום באמת,