כ"ח חשון התשפ"א

שאלה: בפני עיוור

שלום רב.
האם מותר ליהודי להאכיל בשר חזיר למוסלמים בלא ידיעתו?

תשובה:

שלום לך י' הי"ו
זהו איסור מוחלט, ולא בגלל לפני עיוור, כי לפני עיוור חל על מה שאסור להם עפ"י ה', וזה נאסר להם עפ"י מוחמד, אבל משום שיש בדבר גניבת דעת שאפילו בגוי אסורה (אא"כ מסיבות בטחוניות או חמורות כלשהן).
בברכה רבה,