י"א אדר התשפ"א

שאלה: מנהגי אלגי'ריה ומנהגי מרוקו


בס"ד
לכבוד ממוה"ר אליהו, רחמים זייני, בתורתו יזכני, ותשובתו תחייני.

שאלתי היא (בהתאם לדיוקים של הרב בסידור ליוורנו בארץ הצבי)האם יש הבדל בין מנהגי מרוקו לאלגי'ריה, אני שואל בצורה המקורית והמסורתית של העיניין.
אני חושב שהמנהג שהרב מביא הוא המנהג הנכון גם ליהודי מרוקו, משום שאני נתקל בכל מיני 'עמי הארץ' שאומרים לי שמנהגי אלגי'ריה שונים ממנהגי מרוקו, להבנתי בעבר בקהילה הותיקה של צפון אפריקה בתלמסאן התחיל המנהג וכמו כן מרוקו ואלג'יריה היו מחוברות.
אשמח לסדר בנושא מהרב והבנה אמיתית באם בכלל יש חילוק בין מרוקו לאלג'יריה.

אנצל הזדמנות זו להודות לכת"ר על שהוציא לאור ספר 'מגן אבות לרשב"ץ, שמכל שורה של הרב אב"א וההערות של כת"ר, עושה לי סדר רב כגון שיש לענות ברוך הוא וברוך שמו ועוד, יהי רצון ונזכה לכל ספרי הרב אב"א עם הערות רבינו שליט"א.

חג פורים שמח לרב ולכל הקהילה.

בתודה מראש,

תשובה:

לכב' י' היקר הי"ו
שלום רב,
בכל הדורות רבים היו יהודים שרצו למצא הבדלים כי יצר המחלוקות בוער בדמם, וכפי שציינת, ככל שהם יותר עמי ארצות היצר הזה התעצם בהם. לא היו אף פעם הבדלים משמעותיים בין קהילת צפ"א בתפילה, אלא רק לעיתים הבדלים קטנים ביותר ורק במקומות מיוחדים.
שאלתך מאפשרת לי לפרסם דבר שמזמן היה ראוי לפרסמו: רק שני סידורים שלטו בקהילות אלגי'ריה ומרוקו יחדיו (ואף בחלק מקהילת תימן), והם הנפוצים ביותר, האחד 'תפילת החודש' והשני המיועד ליודעי קצת יותר תורה והלכה 'בית עובד' (לימות החול) ו'בית מנוחה' (לשבת), ורק ברגע שפירסמתי את 'תפילת החודש' (עם תיקונים קטנים מפאת הימצאותנו כיום בארץ ה', ובאותו זמן גם אחד מתלמידי מור אבי זצ"ל בתוספות מסויימות למי שיכול להאריך יותר או רוצה להאריך יותר) פתאום צמחו כפטריות עשרות סידורים, וכל אחד תחת שם מפוצץ יותר כגון 'סדור מרוקו' וכהנה רבות, וכל זה רק כדי להגדיל שמו של המפרסם או הכנסותיו. 
מצידי וכפי שציינתי בהקדמה, המטרה הייתה אחת בלבד: להגן על מנהגי אבותינו שזוייפו ממש בארץ. מיותר להדגיש שאין אגורה אחת הנכנסת לכיסי, אלא רק לישיבה ולהוצאת ספריה (סליחה שאני נאלץ להדגיש, אך אני עושה זאת כדי למנוע לעז). 
בברכה רבה,