כ"ג אדר התשפ"א

שאלה: אודות ההגדה של הרב אלגזי

צירפתם להגדה סדר ערב פסח שחל בשבת,
בתוך הדברים שם מוזכר את מנהג הגר"א אודות הפטרת שבת הגדול, ומוזכר שם שמו של הגר"א.
איך הרב אלגזי יכל להזכיר את הגר"א הרי היה קודם לו???????????????

תשובה:

שלום עליך כותב נכבד,
אשמח מאד להתייחס לכל שאלה, וכמובן אם יש דבר הטעון תיקון בחיבור שהוצאתי לאור, לא אהסס לתקן את הטעון תיקון או להבהיר מה קרה. אבל אין דרכי לענות לאישיות בלתי מזוהה. אם כב' אינו רוצה שתשובתי אליו תתפרסם אכבד את רצונו וככה יעשה אבל אני רוצה לדעת עם מי אני מתקשר.
בכבוד רב,

תשובה שנייה:
קויתי שכב' השואל יואיל להזדהות, אך לשוא. אמנם יש בדבר משום שמחה מיוחדת, כי רבותינו קבעו שאחד מסימני הגאולה היא 'ותהי האמת נעדרת', והשואל קיים את זה למהדרין, אז בשורת הגאולה עומדת בפתח. הבטחתי לך חסיון מוחלט, ולא קיבלת. בעיני אין זו דרכה של תורה. ואם אתה ת"ח גדול ממני, אדרבא הייתי חולק לך כבוד ראוי, ואם אתה קטן ממני, הייתי מקיים אשריכם ישראל שהגדולים נשמעים לקטנים!
ולאחר זה ולמרות זה, החלטתי בכל זאת לבער 'את החמץ' ולהשיב לשאלה. אכן מוזר הוא הדבר שמהר"י אלגאזי יזכיר את הגר"א, כי אמנם 37 שנות חיים משותפות היו להם, אך מהר"י אלגזי היה מבוגר ממנו ב-40 שנה. אז איך להסביר את המודפס באגדה שפירסמתי?
ובכן, תולדות העניין הן אלה: לפני עשרות בשנים זכיתי להשיג העתק של אגדה זו שהודפסה ע"י תלמיד חכם בשם הרב שפר זצ"ל. מבלי לזלזל ח"ו במהדיר מכובד זה, זה מפירושו של מהר"י אלגזי שהתפעלתי וחשתי צורך להוציא אגדה זו לאור עם הערות ומקורות שנעדרו כליל מהוצאת הרב שפר זצ"ל, ופירוש מהר"י אלגזי זקוק להן, בפרט בדורנו. ולההדיר את הספר המתסרתי. אך לא היה בידי כתב יד (יכול להיות שקיים, אך לא היה לי זמן לבדוק באוניברסיטה) ולכן היה עלי להשתמש בהוצאת הרב שפר זצ"ל. אבל התברר לי אז שהוא כבר בעולם האמת, ולכן פניתי אל בנו המבדיל לחיים, וביקשתי רשות להוציא לאור מחדש את מהדור מור אביו בתוספת כל ההערות והמקורות שהוספתי. בנדיבות הוא נתן הסכמתו והבטחתי להכניס דברי מור אביו. אבל אני מודה שהטלתי את כל העבודה הנוגע להקדמה של הרב שפר על תלמיד ישר והגון מאד, אך לא נגעתי בזה ולא עיינתי אפילו בדברים, כי התמקדתי אך ורק בדברי מהר"י אלגזי שבעיני הם מן המופלאים ביותר שנכבתו על אגדת פסח, וזה היה העיקר בעיני.
לכן כמה מדברי הקדמת הרב שפר ראויים לעיון, ואי"ה אעיין בשעה שאוכל, ואם יתברר שיש דברים הטעונים תיקון בע"ה יתוקנו.
בברכה רבה וחג שמח,