י"א אב התשפ"א

שאלה: אודות הספרים של ר"א בן אמוזג

לרב זייני שלום.
א: הספר "מבוא לתורה שבעל פה" והספר "מסורת והיא תורה שבעל פה" הוא אותו ספר?
ב: יש תכנית להוציא את הספר "אם למקרא"? אם כן, למתי לצפות?
תודה.

תשובה:

לכ' מ' הי"ו
שלום,
מבוא לתושבע"פ הוא ספר שונה לגמרי מ'מסורת'. הוא בינתיים אזל מן השוק, אך בע"ה אני מכין מהדורה חדשה ומושלמת עוד יותר בע"ה.
לגבי 'אם למקרא' הדברים בהכנה.
בברכה רבה,