כ"ב אלול התשפ"א

שאלה: שיעור התקיעות

שלום לכבוד הרב,
שמעתי לאחרונה מאיזה רב שיש במרוקו ובתימן מסורת ברורה ששיעור הטרומיט הוא שמינית השנייה, כך שיש להקפיד שכל שבר לא יהיה יותר משנייה, שאז זה הופך לתקיעה, וכן אין להאריך בתקיעה (של תשר״ת) יותר משתי שניות וקצת, ובתקיעה של תש״ת ותר״ת ובתרועה יותר משניה ומשהו, כי אז יבואו להאריך בשברים.
ניסיתי לחפש הקלטות של תקיעות לבדוק את התקיעות, אבל מצאתי סגנונות שונים.
מה המסורת שקיבל מו״ר ומה דעתו ההלכתית בעניין?
תודה רבה
כתיבה וחתימה טובה

תשובה:

לכ' ש' היקר הי"ו
שלום וברכה,
כל מי שמזכיר זמנים של שעון בשם יהדות צפון אפריקה אינו אלא דובר שקרים. ולא רק בגלל שרק בקושי היה בדורות האחרונים למי שהוא שעון שם, אלא, בגלל שרק עמי הארצות מודדים שיעורים של תורה והלכה במונחים של זמני שעון. התורה לא ניתנה למלאכי השרת, והיא לא חיכתה להמצאת שעונים כדי שנקיים אותה. היא כל כולה טבעית. החושים שחנן אותנו הקב"ה בהם, די בהם כדי למדוד כל הדרוש למען עבודתו יתברך. ורק מי שכל תורתו היא טכנולוגיית התנהגות, ייעזר בכלים מלאכותיים ובמונחים שאין להם כל שורש בהלכה (כגון ה'שנייה' או ה'דקה' או שאר הבלים דומים).
בע"ה אקליט תקיעות שופר כמסורת אבותינו מחר או לכל המאוחר מחרתיים, ותוכל לשמוע תקיעה כמנהג גדולי ישראל בעבר.
בברכת כתיבה וחתימה טובה ושנה מבורכת,

עתה אני מצ"ב קישור לתקיעות שתוכל לשמוע אותן כמנהג אבותינו:
https://www.orvishua.net/files/files/audio/hazanut/sefaradi/roshhashana/shofar.mp3