י"ב ניסן התשפ"ב

שאלה: אורז בפסח

שלום כבוד הרב,
יש לי שאלה לגבי אורז בפסח: אני זוכר מה שכבוד הרב הסביר לנו כמה פעמים שהתוניסאים ניצלו היתר שנתנו החכמים בזמן מלחמת העולם השנייה כדי לאכול אורז היום. עיינתי הנושא הזה ומצאתי במיטב יכולתי שני חכמים שקדמו ואפילו נפתרו לפני מלחמת העולם השנייה ויש להם התייחסות כבר על האורז:
- רבי יצחק חי טייב (1836-1743) בספרו פירושו על השולחן ערוך חוקת הפסח סימן תנג אותיות א-ב
- רבי משה שתרוג (1927-1846) בספרו שו"ת ישיב שנשאל כבר על תבשיל של אורז (לא מוכרח אולי שזה מישהו מטוניסיה ששאל אותו)

אשמח לביאור מכבוד הרב.
וגם, אם כן צריך להחמיר לא לאכול אורז, אני אשמח אם כבוד הרב יכול להגיד לי מה קרה בדורות הקודמים שגרם לאסור האורז כי ראיתי שזה מופיע בראשונים שנהגו לאכול כמו בשו"ת הרשב"ש סימן צ שאפילו הגוים אומרים "אתם מנהגים מנהג אבותיכם לאכול אורז בפסח כי בכל בתים מבשלים אורז", בגאונים בסידור רב סעדיא גאון והדבר הפלא הוא שזה מופיע גם בתלמוד פסחים קיד: שרבא ורב הונא היו מהדרים אחר תבשיל של אורז בליל הסדר.
תודה מראש כבוד הרב.

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
שלום רב,
אני שמח שעוררת שאלה זו ערב פסח, משום ששתי מחלות כרוניות שלא ניתנות לריפוי פוגעות בבני עמנו לקראת הימים המקודשים של פסח: האחת אצל הספרדים, והיא מלחמה בעד אכילת קטניות ואורז, והשנייה אצל האשכנזים, מלחמה בעד איסור מצה שרויה וקטניות! לאלו כמו לאלו, נשכח שמדובר בחג שבו העיקר הוא לאכול מצות ולספר ביציאת מצרים. ומשום מה מרכז החג עבר לאיסורים או היתרים משניים לחלוטין! כנראה הבטן מעסיקה יותר מכל רעיון נשגב. שיהיה ברור, אין לי כל בעייה שיהודים ייאבקו למען חומרה בפסח או שמירה על היתר מסויים, אבל בתנאי שהדבר לא ייהפך למלחמת שלושים השנים באירופה!
אבל כיון ששאלתך נוגעת בנוהגים היתר באורז, אתמקד כאן בנקודה זו בלבד. אמור נא לי: מה היא מחלה זו הגורמת ליהודים מסויימים לחשוב שאי אפשר לקיים את פסח בלי אורז?! אני מבין שאצל פרסים הלחם חייב להיות אורז, היין גם כן, הסלט גם כן, הפירות גם כן, והתוניסאים כמותם קצת, ולדעתם אם אין אורז בפסח כי אז כל המצה השמורה הופכת לחמץ גמור דאורייתא?! זה כבר מתחיל להיות מחלה פסיכיאטרית ממש! האם בחודש האביב (האם זוכרים שיש דבר כזה עפ"י התורה?!) שבו כל העולם הטבעי מתחדש, ויש בו פירות וירקות בשפע, ויש גם הזדמנות לזכות לברך עליהם שהחיינו, חייבים לאכול רק קטניות יבשים שהם מאכל עניים?! ואם מי שהוא שבא מקהילה הנוהגת היתר בהם, בגלל מעמדו הכלכלי הלא כל כך שפיר ולכן אוכל קטניות, לא אמרתי כלום, אבל אדם מן היישוב האוכל בשפע כל השנה זקוק למאכלי עניים דוקא בפסח?! מדוע במקום להביא מתירים לא הבאת דעת רבנו מנוח האוסר בכל החגים כל הקטניות מהטעמים שכתבתי כאן?!
ועכשיו, בתמימות אמיתית וכנה, אין לי ספק בכך, הבאת כל מיני פוסקים המתירים. וכי אנו זקוקים לכך? הלא תלמוד ערוך שדחו רבותינו התנאים את עמדת רבי יוחנן בן נורי שרצה לאסור, והדבר ברור לכל בר בי רב דחד יומא!
אלא שיש להכיר את המציאות כדי להבין את הראוי: אצל ספרדים רבים - אינני מתכוון לחולים שבדור שלנו שאצלם איסור חמץ זניח לחלוטין, ועיקר הפסח הוא רק לדאוג לאכול קטניות – נהגו לא לאכול קטניות יבשים, בעיקר בגלל שהם נמכרים בשקים שבהם מצויים קמח, סולת וכדו', שהם אסורים כידוע באיסור חמור במשהו בפסח, ולכן נמנעו תמיד מלאכול מה שהיה בשקים כאלה, וכל זה בנוסף לטעם שהבאתי לעיל בשם רבנו מנוח. וחשש זה מכל שהוא חמץ נכון גם לגבי אורז, באשר הוא נמכר באותם השקים, ולכן החשש חל עליו. וכל זה נכון וקיים עד עצם היום הזה בכל בתי האריזה המשוכללים ביותר!
על זה מתווספת עוד עובדה רצינית ביותר: אין כמעט אורז שאינו מעורב בגרעיני חטה, ומכמה סיבות. הראשונה היא שפעמים רבות מגדלים אורז בשדה שלפני כן גדלו בו חיטים ושעורים וכדו'. והשנייה, היום יש עוד יותר: יש חטה בארה"ב שמצפים אותה בחומר שהוא חמץ גמור דאורייתא! אפילו הרה"ג דוד יוסף יצ"ו בנו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל שלחם כ"כ כדי להתיר קטניות בפסח אינו מהסס לפרסם זאת! אז נא חפש לי חובה לאכול אורז בפסח!
אתה בא מקהילה שאכלה אורז בפסח, בצדק מלא או שלא, אז מותר לך ללא כל ספק. אבל ברחמים ממך, אל תנהג כמו כל מי שמשוכנע שאם לא אכל אורז בפסח לא יצא ידי חובתו אף באכילת מצה שמורה! יש בפסח דברים הרבה יותר חשובים. ומצד יראת שמים שמקננת באנשים כמוך, דוקא רצוי להימנע מאכילתו מפאת חשש תערובת חטה וכדו'. אבל ברור שאם אתה אצל אנשים שאוכלים אורז, אתה יכול לאכול בשקט ובשלווה כל עוד אתה מכיר אותם כאנשים המקפידים על שמירת ההלכה לפרטיה.
ושיהיה לך ולכל ישראל חג שמח, חג של חירות נפשית אמיתית עמוקה לכולם (גם לאוכלי קטניות!),