ב' אדר א' התשפ"ד

שאלה: יום העצמאות

שלום לכבוד הרב,
ראיתי שהרב פוסק לומר הלל גמור ביום העצמאות, ושאלתי היא כיצד הדברים מתיישבים עם דעת המאירי שאמנם תיקנו חכמים לומר הלל אבל תקנתם הייתה לאומרו בלא ברכה?
[לשון המאירי פסחים קי"ז: "כל יחיד שאירעתהו צרה ונגאל הימנה רשאי לקבוע הלל לעצמו באותו יום בכל שנה אלא שאינו מברך עליו וכן הדין בכל ציבור וצבור כך היה יסוד נביאים לאמרו על כל צרה וצרה כשנגאלים ממנה"]

תשובה:

שלום עליך נ' היקר הי"ו
פירסמתי ספר שלם על הלל ביום העצמאות, כל השאלות נידונות שם, נא עיין בו.
בברכה רבה,