י"ג ניסן תשס"ה

שאלה: נוסח אמירת קדיש בציבור

נוסח אמירת קדיש (דרוש תשובה באופן דחוף)
שאלה: אני תמפלל בנוסח אשכנז בבית כנסת של עדות מרוקו.(קרוב לבית אין מניין אשכנזי). לפני כשבועיים אבי נפטר והתחלתי באמירת קדיש. האם יש עניין להגיד קדיש בנוסח המקום (ולא בנוסח אשכנז) משום לא תתגודדו?

תודה רבה!

תשובה:

לרועי היקר הי"ו

שלום,

קודם כל שהקב"ה ישלח לכם נחמה ולא תוסיפו לדאבה עוד.

לעניין שאלתך: מעיקר הדין עליך לומר שם את הקדיש כמו שהצבור נוהג, בדיוק מהטעם שאמרת, משום לא תתגודדו. ובפרט אם המתפללים מקפידים.

רק במדה ולך קשה לנהוג כך ומצדם הם מוכנים שתאמר בנוסח שלך מבלי שהדבר יעורר מחלוקת בצבור, הנך יכול. אבל עוד בתנאי שהנך היחיד לומר קדיש, כי אם יש אחרים, הדבר יחריף את הבעייה גם מבחינה הילכתית,

בברכת חג שמח

זייני אליהו