כ"ג ניסן תשס"ה

שאלה: ניגון בספירת העומר ובשלושת השבועות

בס"ד

לאחרונה פשט ה"היתר" לפיו מותר לשיר ולנגן בספירת העומר ובשלושת השבועות במידה ויש רק כלי נגינה אחד.
שאלתי היא, האם ההיתר הזה הוא נכון.
אם כך, האם שני כלי נגינה דומים (כגון שני גיטרות וכו´) מותרים בנגינה.

עוד היתר שפשט, הוא שבספירת העומר ובשלושת השבועות מותר לשיר ולנגן מחצות היום ביום שישי ועד לחצות הלילה במוצאי שבת. האם היתר זה נכון?

ועוד, ידוע לי שמותר לנגן במידה והאדם נמצא בתהליך לימוד נגינה. שאלתי היא מה הדין שלי אם התחלתי ללמוד לנגן על כלי וידוע לי שלא יגרם לי נזק רציני גם אם אני לא אנגן, בנוסף לכך, אין לי זמן קבוע בו אני נוהג לנגן אלא אני מנגן בזמנים שונים, ואני נהנה מהניגון.

תשובה:

לנ' היקר הי"ו
ה´היתר´ עליו אתה מדבר אינו מוכר לי. ואולי אתה מתכוון שיש רבים שאינם מקפידים לקיים ההלכה, לכן המציאו ´היתר´.
בשלושת השבועות, כל יהודי ירא ה´ אינו מנגן בכלי שיר (אלא אם כן מדובר בסעודת מצוה: ברית מילה או פדיון). והס מלהזכיר ניגון בכלי באותם הימים אם לא לשם לימוד או לשם פרנסה (מורה למוזיקה וכדו´).
בספירת העומר, הדין שונה במקצת, משום שיש בה שני מימדים . מצד אחד תקופה בה דמו של עמנו נשפך כמים על הארץ, מאז מרד בר-כוכבא עובר דרך תקופת הביניים ועלילות הדם ועד העת האחרונה. ומצד שני, זוהי תקופה של קדושה והתעלות רוחנית (ראה מאמרי הארוך בנדון, עץ ארז ח"ב) ויש בה מקום לשמחה טהורה.
בתקופתנו זו, בה ממשיכים להרוס את ארצנו ולמוסרה לאוייבינו, מן הראוי להמשיך ולזכור את כל הצרות שפקדו אותנו, לזכור את כל אלו שנפלו למענה, ולצמצם שמחה זו, ולכן לצמצם בניגון בכלי. מאידך אפשר להקל בכל הימים בהם אין אומרים תחנון (ר"ח, מוצ"ש, ערב שבת, יום העצמאות וכדו´). ואפשר גם ביחידות לא בפרהסיא עד ל"ג בעומר.
כמובן לצורך לימוד או הוראה (מורה) פשיטא שמותר.
בברכה, (שאלה מתוך אתר כיפה)