שואל ומשיב

מצוות התלויות בארץ

נשיאת נשק בשבת לאזרח ז' ניסן התשפ"ב
רוב יושביה עליה, והתר מכירה ב' חשון התשפ"ב
שיח רב שנתי בשמיטה כ"ח אלול התשע"ד
דין הערבה לגבי המצוות התלויות בארץ ובפרט בשנת השמיטה ה' אלול התשע"ד
ט׳ באב. שאלה דחופה. ה' אב התשע"ד
שימוש ביין בקדושת שביעית מאוצר בית דין של הרבנות הראשת כ"ח טבת התש"ע
יין אוצר בית דין 2 י"ב ניסן התשס"ט
יין אוצר בית דין י"א ניסן התשס"ט
נוי סוכה ושביעית י"ב חשון התשס"ט
פרוזבול כ"ו אלול התשס"ח
שמיטה ג' ניסן התשס"ח
יום כיפור ונסיעה לחו"ל ט"ו אלול תשע"ג
מעשר כ"ט אלול תש"ע
גבולות הארץ ומצוות התלויות בארץ כ"ד אב תשס"ה