שואל ומשיב

תפילה

התעטפות לתפילה בציבור הדתי לאומי י"ד טבת התשפ"ד
תפילה במוצב או מחוצה לו כ"ח חשון התשפ"ד
דילוג בסליחות כשאין מניין ט"ז אלול התשפ"ג
סליחות ד' אלול התשפ"א
חכם שנפגש עם רפורמיים, צירוף קטן למניין כ"ד חשון התשפ"א
תחנון בתפילת מנחה י"ז חשון התשפ"א
צירוף לתפילה במניין כ' ניסן התש"פ
מניין מרפסת בעידן הקורונה י"ג ניסן התש"פ
סיום מסכת לתענית בכורות י"ג ניסן התש"פ
הלל ביחיד בפסח י"ג ניסן התש"פ
חתימת ברכת "המינים" ט' תמוז התשע"ט
תפילה לאדם ממהר כ"ח סיון התשע"ט
הקדמת מנחה וקבלת שבת באופן שיתפלל מנחה וערבית לאחר פלג הנחה כ"א סיון התשע"ט
אמירת שני קדישים בזה אחר זה י"ב אייר התשע"ט
תפילת ערבית ט"ו אלול התשע"ח
נוסח הקדיש ט"ו סיון התשע"ח
בענין אמירת שיר של היום בחול המועד י"ט ניסן התשע"ח
ה' אלוקיכם אמת י"ב ניסן התשע"ח
השתא עבדי בליל הסדר י"א ניסן התשע"ח
הצטיידות באוכל לפני התפילה ה' טבת התשע"ח
לגבי הלל בראש חודש י"ז כסלו התשע"ח
מחיצה בבית הכנסת י"ז אב התשע"ז
חג השבועות כ"א אייר התשע"ז
מחיצה בבית כנסת י"ח אלול התשע"ו
אמירת צדקתך בערב יום ירושלים שחל בשבת/י"ד אייר-פסח שני כ"ד אייר התשע"ו
נוסח הא לחמא עניא בארץ ישראל ה' ניסן התשע"ו
שינוי נוסח התפילה כ"ד טבת התשע"ו
ספרדי במניין אשכנזי (ולהפך) כ"ד טבת התשע"ו
מיקום אמירת הפיוטים בראש השנה וביום הכיפורים ח' תשרי התשע"ו
קריאה בתורה לקטן ח' אב התשע"ה
תפילה מוקדמת בערב שבת כ"ג תמוז התשע"ה
הלל ללא בברכה ב"אהבת הקדמונים" י"ט אייר התשע"ה
ברוך הוא וברוך שמו בברכות של התקיעות כ"ז אלול התשע"ד
רשות לנשמת ורשות לקדיש ט' אב התשע"ד
תפילת מוסף בראש חודש ושלוש רגלים כ"א ניסן התשע"ד
האם יש לומר בתפילה "רצון קונם" או "רצון קוניהם"? ו' ניסן התשס"ה
ההפסקה בפרשת תזריע י"ב תשרי תשע"ד
שערי פריה ורביה "בתורה" י"ב תשרי תשע"ד
שאלה לגבי שליח ציבור ולגבי השולחן ערוך כ"ד אלול תשע"ג
תפילה לשלום העם הסורי כ"ד אלול תשע"ג
אמירת בריך שמיה בעברית ט"ו אייר תשע"ג
ברכה על הלל בראש חודש ב' אייר תשע"ג
תפילה בזמנה או במניין ה' כסלו תשע"ב
קריאה בתורה כ"ב תשרי תשע"ב
תפילת מנחה י"ב אלול תשע"א
ק"ש בקרבנות י"ז שבט תשע"א
זמני תפילה כ"ב טבת תשע"א
אמירת הלל בשעת משבר לאומי כ"ו חשון תשע"א
תפילה בישיבה כ"ג אב תש"ע
מניין שפרש - המשך ב' תמוז תש"ע
מניין שפרש א' תמוז תש"ע
שאלה לרב זייני כ"ז אייר תש"ע
השלמת מניין כ"ח כסלו תש"ע
עיסוק בתורה קודם שחרית כ"ז כסלו תש"ע
מיקום ארון הקודש בבית הכנסת כ"ז תמוז תשס"ט
שימוש במקרופון לקריאת מגילה ז' שבט תשס"ט
ברכה על הלל בראש חודש ג' חשון תשס"ט
תפילות בימים נוראים י"א אלול תשס"ח
תפילה לפני הנץ החמה ז' אלול תשס"ח
פעולת התפילה י"א אדר תשס"ח
נוסח תפילה ט"ו כסלו תשס"ח
When is Mincha on campus י"ז סיון תשס"ז
שאלות שונות בענייני הלכה כ"ד תשרי תשס"ז
סדר ותשליך בשבת י"א תשרי תשס"ז
עמידת דום בקדיש כ"ז אלול תשס"ו
תפילה מול תמונות כ"ו אייר תשס"ו
הלכות ביה"כ כ"ט ניסן תשס"ו
ברכת האילנות ז' ניסן תשס"ו
שאלות על תפילה ט"ז שבט תשס"ו
מדוע מתפללים ומדוע התפילה קבועה י"ג תשרי תשס"ו
"מרבה מחילה לחוטאים" י"ב אלול תשס"ה
חובת אמירת קדיש על נפטר כ"ז אב תשס"ה
תפילה בכונה א' סיון תשס"ה
נוסח אמירת קדיש בציבור י"ג ניסן תשס"ה
האם משתחוים ב:" הטוב שמך ולך נאה להודות"? ו' ניסן תשס"ה
מתי להתפלל שחרית? ד' ניסן תשס"ה
הלל בפסח ד' ניסן תשס"ה
המשכים להתפלל מתי עליו לברך על התפילין? ט' כסלו תשס"ה
קטן להשלמת מניין בתפילה י"ב תשרי תשס"ה
אמירת מזמורים בתפילת ערבית כ"ח אייר תשס"ד