מאמרים

תלמוד

פירוט החטא בוידוי (יומא פו.-פו:) הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה כ"ג אלול תשע"ה
נשים 'עצלניות' חס ושלום הרב א"ר זייני שליט"א ה' ניסן תשע"ב
הפרשנות האמיתית של אגדת קמצא ובר קמצא הרב א"ר זייני שליט"א כ"א אב תש"ע