י"ב אלול תשס"ה

שאלה: "מרבה מחילה לחוטאים"

שלום לכבוד מור הרב זייני שליט"א .
כותב הרב בהקדמה לספר מרפא לנפש שהנוסח המדויק הוא "מרבה מחילה לחוטאים " הרי ידוע שבנוסחים שלנו כתוב חטאים עם דגש ב "ט" שהמשמעות היא חוטאים כמו שכותב דויד המלך בתהילים קה :יטמו חטאים מין הארץ ורש"י על המקום חטאים = חוטאים אז למה לשנות הנוסח שלנו ? שבת שלום

תשובה:

לכ' מ' הי"ו
שלום וברכה,
מסורת עתיקה של אבותינו שאסור לומר לחטאים עם 'ט' דגושה, משום שכפי שהארכתי להוכיח במאמרי על 'בנפול אויבך' (עולמות באחודם מס' 4) מדובר אז באנשים המחטיאים את הרבים. לאלו הקב"ה יכול למחול, אבל בודאי לא בקלות, ובפרט שאין מספיקים בידו לעשות תשובה (יומא פה:, סוטה מז. ועוד). לכן בהתיעצות עם מור אבי שליט"א העדפתי גירסתו של רבינו סעדיה גאון. על אף שאין לי כל בעייה שיאמר חטאים, בתנאי שהאות 'ט' לא תהיה דגושה.
בברכה,