כ' אייר תשס"ה

שאלה: בישולי גוים

תוכן השאלה
כבוד הרב שלום וברכה!
גוי אשר מבשל תבשיל במקום ציבורי והוא אשר הדליק את הגז מה דין התבשיל? האם מותר לאוכלו או מה עלינו לעשות עם התבשיל?

תשובה:

לכ´ ש' הי"ו
אם גוי זה הדליק את האש ושום יהודי לא התערב בתהליך הבישול, המאכל אסור, אלא אם כן מדובר במאכלים שאין בהם איסור בישולי נכרים, כגון דברים שאוכלים אותם גם ללא בישול עוד. אבל הפרטים ארוכים מאד.
ליתר פירוט אפשר לקראת בשולחן ערוך יורה דעה (סי´ קיג).
בברכה רבה (שאלה מתוך אתר כיפה)