כ' אייר תשס"ה

שאלה: אין מילה מיותרת בתורה

את השאלה הזו שאלתי את אחד מהרבנים שבאתר וכנראה מחוסר זמן לא יכל להשיב על שאלתי, לכן החלטתי לשאול שוב, רב אחר.

ובכן השאלה היא לא שלי אלא של חבר שלי.
והשאלה היא כזו, אם אומרים שאין מילה מיותרת בתורה מדוע כתוב וידבר ה´ אל משה לאמר, פשוט יכל הכתוב לכתוב וידבר ה´ אל משה ואז מה שדיבר אליו.

בתקווה לישועה ובצפייה לתשועה....

תשובה:

לל' הי"ו
שאלתך חשובה מאד עד כדי כך שכבר נחלקו גדולי רבותינו התנאים בה. יש אמרו שהכוונה במטבע לשון זה היא שעל משה רבנו ללכת ולומר לישראל מיד, ויש שאמרו שהכוונה שלא רק עליו להודיעם מיד, אלא עליו גם להשיב להקב"ה תשובתם.
מ"מ, בודאי שמלה זו אינה מיותרת, והיא באה לצוות על אמריה לישראל מיד.
בברכה שלמה של הפוך בה והפוך בה שכולה בה,