כ"ט אייר התשס"ה

שאלה: איסור ייחוד

לכבוד מורנו הרב שלום,
רציתי לשאול האם מותר לנו לארח ללון בחורה לא נשואה. (בנוסף לחדר שלנו ולסלון יש בדירה חדר שינה המיעוד לאורחים). תודה רבה,
שלום וחג שמח, ע'

תשובה:

לכ' ע' היקר ידידנו הי"ו
שלום וברכה,
כיון שאשתך עמך בבית אין כל איסור יחוד, היא שומרת עליך. וכך נפסק להלכה במפורש בתלמוד ובשו"ע (אבן העזר סי' כ"ב סע"ג) 'כל אשה שאסור להתייחד עמה, אם היתה אשתו עמו הרי זה מותר להתייחד, מפני שאשתו משמרתו. אבל לא תתייחד ישראלית עם העובד כוכבים, ואע"פ שאשתו עמו'.
בברכה נאמנה, ובברכת חג שמח,
זייני אליהו