ז' סיון תשס"ה

שאלה: דקדוק עברי

לכבוד הרב אר"ז נר"ו שלום
שמעתי מתלמיד של מר אביך נר"ו שמנהגכם לומר "הפכי" ו"תקפו" בכ"ף ופ"ה רפות. ואע"פ שאין המילים הללו שוות במשקלן, לכאורה לפי הדקדוק היה ראוי לומר בכ"ף ופ"ה דגושות. מהי הסיבה למנהג זה?
בתודה מראש, עמנואל

תשובה:

לכ' מר עמנואל הי"ו
שלום וברכה,
לא הצלחתי בכלל להבין את הקושיא. הלא על הקב"ה ועל אנשי כנסת הגדולה קושייתך.
הלא מסורת בידינו שבבראשית (יט-כא) האות 'כף' של המלה 'הפכי' רפויה היא (אף אם בכל התנכי"ם של ימינו היא דגושה. והיא רפויה בתנכים ספרדיים של העבר. ואל תאמר שבגלל הווא של האות 'ה' היא חייבת להיות דגשוה, שהרי בעמוס (ה-ז) היא בלתי דגושה אחרי שווא.
ולגבי תקפו אותו דבר. מסורת בידינו שאנו קוראים האות 'פ' בלתי דגושה.ושם יש לנו אפילו עדותו של רס"ג (ראה הוצאת הרב קאפח זצ"ל) בפירוש אסתר אשר לו, ע"ש. ודרך אגב, די בעדות זו כדי לאשש גם המסורת שלנו בבראשית, כיון שבאותו מבנה דקדוקי עסקינן.
בברכה נאמנה,