כ"ח סיון תשס"ה

שאלה: מקור לאיסור חשמל בשבת

לרב שלום,

מאילו אבות מלאכה נגזר איסור הדלקת אור בשבת וכיצד לומדים זאת.

בברכה,
ד.ק.

תשובה:

לכ' ד' היקר הי"ו
לא פירטת דיו, אבל אני מבין שהנך מתכוון להדלקת חשמל. אם אכן כך, מקור האיסור הוא מטעם ההבערה המפורשת בתורה ('לא תבערו אש'), כי כל חוט בוער בשעת הדלקה. כמבון מתעוררת אז שאלת ההדלקה בחומרים שאינם בוערים, ואכן ישנם דיונים רבים בנדונים אלו בפוסקים אחרונים, אבל זה כבר דורש זמן רב לפרט. אשמח להדריכך בדבר.
בברכה,