כ"ד סיון תשס"ה

שאלה: השתפות בשמחות בעלי אופי רחוק מתורה

לכבוד הרב שלום
לא פעם אני מוזמן לארוע (חתונה, בר מצוה וכד´) ע"י שכנים חברים לעבודה ואף קרובי משפחה, כשידוע לי מראש כי האופי של הארוע יהיה באווירה של דיסקוטק אם לא גרוע מזה. הנשים תבואנה חשופות, ה-DJ ירעיש וינגן מוסיקה של פריצות, ריקודים מעורבים, בר משקאות חריפים שרק מלבה את האש, כך שכל האווירה תהיה כזו שלבן תורה אין מה לחפש שם. נוסף על כך עצם נוכחותי במקום כזה עם מעשים כאלו, יכולים להתפרש כמתן לגיטימציה ולו גם בשתיקה למתרחש שם.
אני רוצה לשאול את הרב, איך מתחמקים מהזמנות לארוע מעין זה? איך מסבירים למזמין שיכול להיות שכן קרוב (דלת מול דלת) או קרוב משפחה (לפעמים אף מקרבה ראשונה) או לחבר בעבודה שבגלל האופי של הארוע אני לא אכבד אותו בנוכחותי? למרות שהוא כיבד אותי בשמחות שלי ושל בני משפחתי.
איך מסבירים לו שלמרות שהארוע מתחיל "דתי" שהרי רב עורך את החופה, אין זה מקומו של יהודי שומר מצוות לבוא אליו?
כל זאת מבלי לפגוע במזמין או לגרום לניתוק הקשרים איתו אם לא למעלה מזה עוינות ואף שנאה.

תשובה:

לכ´ בב"י
שלום וברכה,
כבר השיבו חכמים לשאלתך בעקיפין, ואמרו לנו ´תלמיד חכם נראה ואינו נראה´, קרי עליו להיות קרוב לצבור דיו כדי להשפיע עליו, אבל לא יותר מדיי כדי שהצבור לא יורידהו ממעלתו הרוחנית. וברור שאין הדברים נאמרים רק לת"ח, אלא לכל איש מישראל שעלה מדרגה ברוחניות, וכל שומר מצוות המדייק בקלה כבחמורה הוא בודאי בבחינה זו.
לכן, למען השלום והאהבה בקרב ישראל יש להופיע שם, אבל בתבונה ובדעת ובכל מלאכת מחשבת. ואלו הן הצעותיי:
1. אם מדובר בחופה, יש להשתתף כמובן לכל החלק האמיתי והכשר, קרי לחופה עצמה, ולאחל מזל טוב לכל הנוגעים בדבר כדי שידעו שהייתי שם והשתתפת בשמחתם. יש גם לא לשכוח להביא מתנה ראויה כדי שידעו שהנך שמח בשמחתם לא רק מן הפה ולחוץ. ולאחר מכן יש להישאר זמן מה במקום היותר צנוע ולזמן מוגבל, כל עוד אין תופעות בלתי-נסבלות. מרגע שתופעות בלתי-נסבלות מתחילות, אומרים שלום לכל הנוכחים ומתנצלים בפני בעלי השמחה שאין אנו יכולים להתעכב יותר.
2. לאחר סיום ימי השמחה, יש לתפוס את הידידים (מכרים, שכנים וכדו´) ולהסביר להם בעדינות מה הגביל אותנו, מה הן הבעיות הרוחניות, המסוריות והערכיות המתייצבות בפנינו ברגעים אלו. יש להסביר להם גם את הקרע הפנימי בו אנו נתונים במצבים מסוג זה. ואדם נבון אינו מחכה את העיתויים הללו כדי לקרב את שכנו אליו להזמינו אליו הביתה ולהסביר לו קצת מדרכי התורה, האמת, היושר והצניעות וכל שאר ערכי תורתנו, ואז מעצמו בשעת הצורך יבין מגבלותינו.
3. ואם בבר-מצוה או כדומ´ מדובר, הדבר עוד יותר פשוט. יש לבוא ולהישאר כל עוד הכל כהלכה, או לפחות ´סביר´, ושם יש לתפוס יוזמה ולבקש לומר דברי תורה לכבוד האירוע. אינני מאמין שאיש יסרב, ובאופן זה יושגו מספר מטרות: הפיכת המעמד לסעודת מצוה, ריבוי תורה בישראל, וכבוד לאירוע. לאחר מכן יש ליטוש את המקום אם כל התופעות הפרובלמטיות שהנך מציין מתרחשות, ואיש לא יוכל אז להאשימך בחוסר אהבת ישראל.
4. ולגבי ההסברים, צריך ללבן כל מושגי הצניעות בישראל וחשיבותם העילאית אף בדור שהורחק מהם מכוח אמצעי תקשורת המטמאים אפילו את האוויר בתועבותיהם. ליבון זה נערך רק במקום תורה, לצדם של תלמידי חכמים היודעים לעמוד בפרץ הרגשות הזולים והשפלים וללמד לישראל קדושה וטהרה. בינתיים, יש חוברת שלמה של הראי"ה קוק זצ"ל בנדון ועוד הרבה חומר.

בברכה שלימה
זייני אליהו (שאלה מתוך אתר כיפה)