ט"ז תמוז תשס"ה

שאלה: מנהגי שלושת השבועות

לכבוד מורינו ורבינו עטרת ראשינו הרב הגאון הרב אליהו רחמים זייני שליט"א

רציתי לשאול את הרב מהם מנהגי הספרדים בעניין שלושת השבועות

1.האם יש איסור לאכול בשר בכל שלושת השבועות.
2.האם יש מקום להתיר נגינה כאשר מדובר בעניני ושירי קדושה.
3.חברי ממוצא מרוקאי אמר לי כי משפחתו לא אוכלת בשר כלל בשבת חזון מה המקור לכך והאם יש להמשיך מנהג זה כאשר ידועה האמרה "אין שמחה אלא על בשר ויין".

תשובה:

לתלמידנו היקר ד' הי"ו
שלום וברכה ושבוע טוב,

1. יש אמנם מנהג קדום אצל חסידים ראשונים (בעיקר חסידי אשכנז הקדומים) שלא לאכול בשר בשלושת השבועות, אבל איו זו הלכה לאף אדם מישראל, ואין כל צורך להחמיר חומרה זו. די להחמיר בתשעת הימים של חודש אב (פרט לשבתות כמובן).
2. גם בשירי קודש נהגו להחמיר בשלושת השבועות (חוץ מבשמחה שלא ניתן לדוחתה כברית מילה או פדיון בכור). ומ"מ מקום אם קשה לאדם מסיבות אלו או אחרות להימנע ממוזיקה והוא מיקל משום שהוא במצבים המכבידים עליו (בריאות, צבא וכוד') יש להקל רק לפני ראש חודש אב ובודאי שיש למעט מן הרגיל.
3. אכן ישנו מנהג בכמה קהילות מרוקאיות לא לאכול בשר בשבת חזון, אבל זהו מנהג מחמיר מאד שאין כל חובה להמשיך בו בארץ, ולא משום שמותר ליטוש מנהגי אבות בארץ, אלא משום שהוא מנהג הנוגד לא מעט היבטים הילכתיים. ובשנה זו שערב ת"ב הוא שבת חזון, תלמוד ערוך הוא ש'מעלה על שולחנו כסעודת שלמה המלך במלכותו'.

יה"ר שנזכה לראות בגאולה השלמה בקרוב.
בברכה רבה,