ט' שבט תשס"ו

שאלה: אזכרה שחלה בערב פסח

שלום לכבוד הרב.
תודה על התשובה המהירה הקודמת שהייתה לנו לעזרה גדולה !
עכשיו, שואלים אותי על אמא ששכלה את ילדה - לא אליכם - לפני שנתיים בתאונת דרכים , בערב פסח. מתי עליהם לערוך אזכרה ? (אם אני זוכר טוב שיעורי הרב, צריך להקדים לפני תחילת חודש ניסן, אבל איני בטוח)
בכבוד רב
ותודה רבה.

תשובה:

לכ' ידידנו ש' הי"ו
את הקדיש יש לומר ביום הזכרון ממש, קרי מערב הבדיקה עד כניסת פסח, אבל הביקור בבית-החיים יש להקדימו לראש חודש ניסן. יש בדורנו שהתעלמו ממנהג עתיק זה של ישראל לא לבקר בבית-החיים בחודש ניסן ומתירים לכל משפחה ביקור. יש להודיע למשפחה שאין לנהוג כך.
אם יש קושי כלשהו בנקודה זו נא אמור-נא לי.
בברכה רבה,