ח' חשון תשס"ה

שאלה: על ההמתנה בין בשר לחלב

כשרות
נושא: בשר וחלב
שאלה: בתור בחור/ה ספרדי/ה האם מותר לחכות חמש שעות ומקצת בין בשר וחלב ?
במידה וכן, מהו המקור להלכה זו?
תודה.
יניב

תשובה:

לכ' יניב הי"ו

שלום רב,

קודם כל הערה לעצם שאלתך. היא נובעת ממחלה שהתפשטה בדורנו, ורק בדורנו, והיא גורמת ליהודים יראי ה' כמוך לחשוב שההלכות הם עפ"י שעונים וסטופרים. לגישה פסולה זו ב"ה אין כל מקור בדברי קדמונינו. קודם כל לא היה להם שעון וסטופר לכן לא היו יכולים למדוד את הזמן כמונו. אבל גדולה מזו, הלכה פסוקה היא במס' פסחים כרבי יהודה שאדם טועה שעה אחת, ואם בחמץ שהוא איסור תורה קבעו רבותינו שאי-הדיוק של האדם מגיע עד כדי שעה, אין אפשר לצפות שבהמתנה בין בשר לחלב, שאינה אלא מנהג עפ"י חז"ל יש להחמיר יותר מדין תורה.

לגבי הלכה זו אין שום הבדל אם הנך ספרדי אשכנזי קוצ'יני או כל מוצא שהוא בעמנו. מקור הדין הוא ברמב"ם (הל' מאכלות אסורות פ"ט הל' כח) 'מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו שש שעות מפני הבשר של בין השינים שאינו סר בקינוח'. וכל מי שרק מבין עברית, מבין שהמלה 'כמו' פירושה בערך כשש שעות. לפני הרמב"ם לא ידוע לי על חכם שהזכיר המושג של 'שש שעות', לכן כל המדבר במונחים של שש שעות מסתמך על הרמב"ם, וכיון שהרמב"ם כחכם גדול דבר בדייקנות והסביר שמדובר 'בערך שש שעות', מי יעיז לחלוק עליו (פרט לכמה מחדשי הלכות שבדורנו)?

בברכה שלמה