כ"א שבט תשס"ו

שאלה: הדרכה לקראת נישואים

בס"ד

לכבוד כת"ר כמוהר"ר זייני שליט"א שלום וברכה,

ראיתי מספר גישות בעניין הדרכה לקראת נישואים בתחומי הצניעות, יש גישה על פיה יש למדריך/מדריכה להדריך את החתן/כלה עד לפרטי פרטים בכל הקשור לענייני הצניעות ויש המתנגדת להדרכה מפורטת. אודה לרב אם ידריכני בדרך ישרה מה על הזוג הצעיר לדעת לקראת החתונה.

בכבוד ובהערכה ונאמנות עד אין קץ,

תשובה:

לכ' ידידנו מ' הי"ו
שלום וברכה,
המחלה הזו התפשטה בחלקים רחבים ביותר של הציונות הדתית בעת האחרונה. מחלה זו היא ביטוי לעם-הארצות כרונית, לחוסר שימוש תלמידי חכמים, ולעניות תורה נוראה.
מפאת קשיים של בודדים שלא ידעו לפתור בעיות מסוימות, רבנים שלא שימשו בחיים שלהם רבנים אמיתיים יצרו ספרות שאין מלה אחרת לתאר אותה, אלא אחת: פורנוגרפיה בחותמת כשרות. שהקב"ה יציל אותנו מהם, מחיבוריהם ומדיבוריהם. זו חילוניות גסה שחדרה למחנה שהיה קדוש ומטמאה אותו ח"ו. אינני יודע איך אינם מפחדים על נשמתם שהם במעשיהם אלו עלולים לסלק ח"ו את השכינה. הירידה לפרטים היא לא רק בלתי-נסבלת, אלא עבירה ברורה לכל בר דעת, ושום חשש ושום פסידו סימוכין תורניים לא יטשטשו את חומרת הגסות הזו.
קדושת ישראל מתחילה לא רק בקדושת המעשים אלא פעמים רבות עוד יותר בקדושת הדבור היוצרת אווירה של קדושה בכל תחומי החיים.האם שכחנו מה אמרו רבותינו לגבי תחומים אלה (ואין בכוונתי לפרט, כיון שאתר זה פתוח לכל).
יהי רצון שנדע לשמור את פינו מכל טומאה ונרבה קדושה בדבורינו תמיד,