י"א אייר תשס"ו

שאלה: גידול זקן בימי הספירה

לכבוד הרב שלום
אם זכרוני לא מתעה, בתקופת לימודיי בטכניון, שמעתי מפי הרב שיעור, בנושא גידול זקן בימי הספירה שמסקנתו היתה:
שזה מנהג לא טוב; אך אם מישהו ראה מאביו, לא ראוי להגיד לו להפסיק עם המנהג. אבל לאלה שלא ראו מאביהם לא ראוי להתחיל עם המנהג.
האם אני זוכר נכון? אם כן, מה הם הנימוקים העיקריים שמובילים למסקנה הזאת.
בכבוד רב
ברוך חסון

תשובה:

לכ' ידידנו היקר ד"ר ב' הי"ו
שלום וברכה,
זכרונך אינו מטעה אותך בזה שדברתי אכן על השתלשלות איסור הגילוח בספירת העומר, אבל לא מה שכתבת. מה שפירשתי אז הוא שאיסור הגילוח צמח בתקופה מאוחרת יחסית, ושטעמו העיקרי איננו מה שבני אדם רגילים לחשוב. בין היתר הבלטתי את המעמד המיוחד של ימי ספירה לא רק כתקופה בה עם ישראל זוכר את אשר עוללו שונאינו במהלך כל הדורות, אלא בראש ובראשונה תקופה של קדושה מתמשכת ובגללה יש שנהגו לא להסתפר עד שבועות. על הסיבות העמוקות אני מפנה אותך למאמר מפורט שכתבתי בנדון ב'עץ ארז' (חוברת ב).
בברכה עמוקה