ט"ו סיון התשע"ח

שאלה: נוסח הקדיש

שלום למו"ר,

בסידור תפלת החדש בהוצאת מו"ר כתוב בקדיש "יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא", אבל בהערות ותתפלל חנה סמוך לקדיש הראשון (לפני הודו) כתוב שיש לומר "יהא שמיה רבא מברך לעלם לעלמי עלמיא", ונפשי בשאלתי מה הנכון?
אני נבוך בסוגיא זה בפרט כי בהרבה ספרי מנהגי מרוקו כתבו שהמנהג לומר "ולעלמי", אבל בסידורים הישנים שראיתי (תפילת החדש הישן, בית עובד/מנוחה, בני ציון, וגם פתח אליהו שגדלתי עליו) הנוסח הוא 'לעלמי'.
תודה מראש

תשובה:


לכ' ש' היקר הי"ו
אינך מדבר על הסדור שלי, אלא על סידור שהייתי רק שותף חלקי בו, כיון שאחרי הדפסתו התברר שהוכנסו בו עשרות דברים שאינני מסכים אתם. הוצאתי משום כך ומזמן מהדורה משלי ממש, ואין בה כלום ממה שאתה אומר (שדרך אגב הוא כולו לא נכון). נוסחם של כל קדמוני ישראל, וכל הגאונים בתוכם הוא אך ורק 'ולעלמי עלמיא' ואין כל פקפוק בדבר, ואין צורך להתלבט בדבר.
בברכה רבה,