כ"ט תשרי התשע"ט

שאלה: בנוגע לפיגוע- שאלה על למידה מצידנו

שלום לכבוד הרב,

מה מוסר עלינו ללמוד משמועה רעה כגון זו שאם לתינוק נרצחת כפותה, ואב לילדים נרצח ע"י מחבל בליעל?
בתפילה, במחשבה ובמעשה.

"יוודע בגויים, לעינינו, נקמת דם עבדיך השפוך"

דוד

תשובה:

שלום רב לך ד' היקר הי"ו
שעלינו להתפלל ביותר כוונה את תפילותינו היום יומיות בהן אנו מבקשים 'אתה חונן לאדם דעת וגו' וחננו דעה בינה והשכל', משום שאין מדינת יותר מטופשת ממדינתנו. שופכים את דם אזרחיה, והיא טוענת לדו קיום! יהודי אינו יכול לצאת חי מכפר פלסטינאי, ופלסטינאים יכולים להסתובב חופשיים בתוכנו ואף עם נשק, והצבור מקבל את זה בהבנה! ועוד: מיותר לציין שהצבור רחוק מלאמץ ולקיים האיסור של 'לא תחנם' אפילו לא כלפי אוייבינו האכזריים ביותר. אז, לא מוסר יש ללמוד, אלא לייבא רבבות פסכיאטרים, ולנסות לרפא את מחלת הנפש הזו הכרונית!
כל המנהיגות הצבורית חסרת דעת וחסרת אחריות, המנהיגות הפוליטית, הבטחונית, הכלכלית, האקדמאית, החברתית ועוד ועוד. המשך דברים יהיה רק עוד קטרוג על עמנו, אז אני מפסיק כאן. באמת ובתמים, עלינו להתפלל שהקב"ה ירפא את חולי הנפש שבמדינתנו, להתכוון יותר בברכה של 'אתה חונן לאדם דעת', ואם תפילתנו תתקבל, זה יהיה נס גדול כיציאת מצרים.
במקביל, בינתיים יש לנסות לדבר עם כל פשוטי העם שהם היחידים הבריאים בנפשם, והם ירימו קול שיביא בסופו של דבר מרפא.
בברכה רבה,