י"ז שבט התשע"ט

שאלה: שבע ברכות בחופה ע"י מי שאינו שומר תו"מ

שלום לכבוד הרב.
אני מעוניין לכבד את אחי באחת מ7 הברכות תחת החופה.
הוא אינו שומר תו"מ (אך אינו כופר).
איך ראוי לנהוג?

תשובה:

שלום לך א' הי"ו
קודם כל, הכל מאד תלוי בו. האם הוא סתם התרחק מתו"מ מתוך חולשה רוחנית, או מתוך שהיו לו מורים לא הגונים ואולי לא ישרים דיים, זה מצב אחד. אך אם הוא עויין לתורה ומצות אין כל מקום לכבד אותו.
מתוך דבריך וההדגשה שהוא איש מאמין בכל זאת, משתמע שאינו איש העויין לערכי קודש. ואם אכן כך, והדבר עשוי לקרב אותו או לכל הפחות לחזק את הקשר שלו לקודש, אפשר להקל ולתת לו אחת הברכות האמצעיות (לא ראשונה ולא ששית ושביעית) על אף שאין זה אידיאל.
בברכת מזל טוב לך,