ג' ניסן התשע"ט

שאלה: יי לליל הסדר

שלום
לכבוד הרב זייני הי"ו
האם לארבע כוסות יש חיוב ביין אדום או שאפשר גם יין לבן ומדוע ?
יורנו מדרכיו ונלך באורחותיו
תודה רבה
עופר

תשובה:

לכ' ע' היקר הי"ו
ישנן מחלוקות מסויימות לגבי יין הראוי לקידוש בכלל. לדוגמא, לדעת הגאונים יין מבושל או כל יין הפסול לניסוך ע"ג המזבח פסול לקידוש, אך השולחן ערוך פסק כראשונים שכשר לקידוש בשבת. או עוד: דעת הרמב"ן היא שיין לבן פסול לקידוש, אך שוב השו"ע התירו.
על אף היתרים אלה, בליל הסדר מצות שתיית היין חובה מיוחדת במינה, ראוי לכל ירא  ה' באמת להשתדל לצאת מידי כל הדעות אם אפשר, אבל אם יש מניעה (או קושי לאיש זה או אחר, צעיר, אשה, אדם שאינו מרגיש כ"כ טוב) יש לסמוך על המקילים.
בברכת חג שמח לך ולכל בני ביתך,