ט"ז ניסן התשע"ט

שאלה: הסבה בליל הסדר

שלום לכבוד הרב,
אני מתנצל על שאלתי ברגע האחרון, אך הנה שמעתי באומרים לי שדעת מו"ר שפירוש הסבה אינו הטיית הגוף אלא להיות סביב השולחן (זה ודאי נכון לשונית, כי שורש 'להסב' הוא 'סבב'). הקשיתי שלא משמע כך ממאמרו של מו"ר על הסבה בנשים, וענו לי שזו היתה משנה ראשונה.
האם נכונה השמועה?
תודה רבה, מועדים לשמחה ופסח כשר ושמח!

תשובה:

לכ' ש' היקר הי"ו
קודם כל תודה על השאלה המאפשרת לי להבהיר דבריי ולמלא חסרון במאמרי על ההסבה.
אין כאן משנה ראשונה, וההסבה העיקרית היא זו שציינתי סביב השולחן וביחד. אלא, שבליל הסדר יש להוסיף הטייה מסויימת (ולו קטנה) על צד שמאל, לא משום שהטייה זו היא ההסבה, אלא כדי שבשעת ההסבה נבטא גם חירות, ולא הסבה גרידא כמו בשולחן של ראשי ממשלות וכדו' או בחלוקת פרסים יוקרתיים ששם עומדים רוב האורחים קפואים כספינקסים מיראה בפני המכובדים ביותר שבסעודה זו (כמו במפגשי ראשי מדינות או בחלוקת פרס נובל לדוגמא), מצב המראה שאינם בני חורין אלא כפופים בפני בעלי מעמד זה או אחר. ובדיוק כפי שהזכיר בעל או"ז בשם רבינו האי גאון: 'הסיבת ימין אינה הסיבה. אין זה דרך חירות אפילו שלא בשעת אכילה ואפילו בביהכ"נ כשנופלים על פניהם אין נופלין אלא על צד שמאל שנראין בני חורין יותר ככה פי' רב האי גאון', וראה בפסחים (קח.) על הטיית התלמידים זה על ברכי זה. ובשביל זה אין צורך בשום מיטה! והטייה כזו לגבי אשה נשארת בגדר חוסר צניעות עבור כל מי שרגישות יהודית עדינה מקננת בלבו, וכל שכן שכיבה של אשה על מטה ממש, כפי שהיו עושים בזמן שהדבר היה נהוג (או למי שירצה לנהוג כך).
ואני מודה שחסר סעיף במאמרי על ההסבה שגרם לאנשים לטעות ולחשוב שאני מוותר על הטייה קטנה לצד שמאל, על אף שראשוני אשכנז שציינתי שם ויתרו עליה כליל. הלא השמאל מייצג בעינינו את מידת הדין (בכל המובנים של מילה זו) ולכן בליל פסח שהוא כולו חסד חובה קדושה עליונה לחסום באופן מוחלט את כל השמאל המבטא את היפך החסד. לא הדגשתי זאת במאמרי על ההסבה, ויש להוסיף הבהרתי זו עליו.
בברכת מועדים לשמחה.