כ"ו ניסן התשע"ט

שאלה: ציצית תכלת לשיטת הגאונים

שאלתי בעבר, מהי דעת הגאונים במניין חוטי התכלת. והשיבו לי שממעט הידע שיש לנו נראה שהם סוברים כדעת הראב"ד.
רציתי לשאול:
א. מה המקורות לכך?
ב. איך הרב פוסק בקישרת ציצית התכלת? האם כמו ר"ע גאון? או כרב נטרונאי? האם יש עוד שיטות בגאונים? כמו כן מה היחס לקשירת החינוך? (לכתחילהדיעבד)
 

תשובה:

שלום,
לגבי מניין חוטי התכלת, כך מופיע בשם רבינו חננאל.
לגבי קשירת התכלת, אנו פוסקים כרב עמרם, כיון שישנם הרבה חכמים (לפניו ואחריו) שאמרו דברים זהים, והדבר תואם באופן מלא ללשון התלמוד ולשון המדרש (מה שלא קיים בשיטות אחרות). יש אומרים שמקצת הגאונים אמרו דברים אחרים (דומים לדעת הראב"ד), אך הדבר אינו מוכרח.
בעל החינוך, מתוך שלא עמדו לפניו דברי הקדמונים, יצר פתרון לפערים בדברי חז"ל מתוך שילוב של כמה דברים שאינם נכנסים בלשון חז"ל. ולכן לצערנו, לא ניתן לקבל את דבריו. אעפ"כ, מפורש בתלמוד שכל הדיון הוא מה לעשות לכתחילה, כיון שמדין תורה כל השיטות כשרות. 

בברכה,
חננאל זייני