ו' תמוז התשע"ט

שאלה: הרב אבינר, בחירת נשים, מינוי נשים והתקשורת

לכבוד מו"ר הרב שליט"א שלום וברכה
בימים האחרונים מתחוללת סערה ברשתות החברתיות ובאינטרנט הכוללת התנפלויות בלתי מרוסנות על כב' הרב אבינר שליט"א. מצאתי אף באתרים בצרפתית התפלויות מהסוג הזה (כמובן באתרים של "אורטודוקסים מודרניים") שאינם מהססים לגייס את פסיקתו של הרב הראשי לישראל לשעבר הרב עוזיאל, את הרב צבי יהודה (כאשר דואגים לצטט את הערותיו של הרב אבינר בהן הרב מצטט מכתבים שהרב צבי יהודה בזמנו כתב לגולדה מאיר) ואף את אביו הראי"ה קוק זצ"ל.
אשמח לשמוע את דעתו של כבוד הרב בנידון, מן הסתם אנחנו איננו יודעים את מה שמתרחש באמת ולא ניתן לסמוך על אף מקור אינטרנטי כלשהו.
תודה רבה לכבודו מראש על תשובתו ועל הארותיו בנושא.

תשובה:

לכ' ידידנו היקר מר ש' הי"ו
שלום רב,
קודם כל התקשורת האלקטרונית לא רק שהיא מתפרנסת מסערות בכוס מים (או שלא), אלא שעוד היא מתעדנת בעובדה שהיא מאפשרת לכל זב ומצורע להכפיש, לחרף, לגדף, ולפגוע באינסוף דרכים שונות באנשים יקרים וחשובים או אף סתם אזרחים. הנורא בעיניי הוא שהיהודים אינם ניתנים לתיקון. האיומים סביב כל מדינתנו (אירן, חמס ועוד) הולכים ומתרבים באופן מדאיג ביותר ר"ל, והיהודים עסוקים במלחמות היהודים על שטויות או על קטנות. כך התקוטטו אבותינו ואף שפכו דמיהם זה מזה בויכוחים בשעת המצור על ירושלים, כך עשו ערב השואה הנוראה סביב הציונות אם היא כשרה או לא בשעה שהגרמנים היו כבר מתכננים את השמדתנו, וכך הם נוהגין עתה. אנו זקוקים לתפילה שהקב"ה יאיר את עיניהם הטרוטות, ויביא אותם לעסוק בחשוב ולא בטפל וזניח. 
באשר לפרשה של הרה"ג ש. אבינר הכהן שליט"א, אין זו הפעם הראשונה שהוא מוצא את עצמו מטרה לחיצי חבורות עמי הארצות ('אורטודוקסים מודרניים', דתי-לייטים, עיתונאים ושאר דלת העם) רק משום שהוא איש עקרונות בתורה ובחיים. ולכן מספר הבהרות מתבקשות עבור אלה שעדיין מעוניינים באמת ובתמים לברר את דבר ה' והאמת. כאיש שתמך באיילת שקד בבחירות הקודמות, הוא התנגד הפעם לא לכניסתה למפלגה זו או אחרת, אלא רק להעמדתה בראש מפלגה ציונית דתית, 'הבית היהודי', ומסיבה ברורה ומובנת, והיא שבראש מפלגה כזו חייבת לעמוד דמות שהיא בעצמה ציונית דתית על מנת שתדע לעמוד על צורכי הצבור הזה כמתאים לו.
ובאשר לפסיקתו של הרב עוזיאל זצ"ל, יש ליידע את הצבור שני דברים: הוא היה בלי ספק גאון גדול, אך יש כמה פסקים שבהם ביטא קולות בלתי קבילים בעיני חכמים רבים וגם גדולים בדורו ואף בדורנו. ומאלפת העובדה שכל החוגים הדתיים למחצה לשליש ולרביע, נתלים בקולותיו אלה אבל רק בקולותיו, ואין אחד מהם המוכן לעמוד בחומרותיו! התופעה אינה חדשה, שהרי כל המעוניינים בכל דור ודור להקל מעליהם את עול המצוות, ניגשים למדפי 'סופרמרקט' פסקי אינטרנט (או מאגרי מידע, אין הבדל) לבחור מהם את הפסק המתאים לחולשתם הרוחנית, ורק בזה הם מכירים אותו ואת דומיו. 
אבל האמת היא יותר פשוטה אם כי יותר מצערת: הפמיניזם האמריקאי, פרי הנצרות והפוסט-מודרניזם הפושה כצרעת ממארת באנושות כולה, רוצה ויהי מה, לטשטש את ההבדל בין איש לאישה, וכשהפמיניסט רוצה אסמכתאות, הוא מוכן לאמץ כל מיקל, אף אם הוא איננו הולך אחריו בשום תחום אחר ובשום נקודה אחרת. וכל בר דעת יודע שאין אשה אחת בעלת ילדים העובדת בחוץ שאינה זקוקה לאשה אחרת הכבולה במקומה בבית או במעון כדי למלא את תפקידה (לפחות בחלק מן היום). קשיים כלכליים ותרבותיים מוערמים על בני דורנו עד כדי כך שהערכים עצמם מטושטשים ומבולבלים.
ובנוגע לפסקו זה של הרב עוזיאל זצ"ל בנידון זה, אני קובע כאן קבל עם ועדה, שבמחילת כבוד תורתו, הוא אינו עומד כלל וכלל במבחן הביקורת התורנית ההלכתית, והוא כל כולו שגיאה. כמובן לא אפרט סיבות קביעתי זו באתר אינטרנט, כי התורה ושיקוליהם של רבנים אינם מיועדים ל'מועדון חשפנות רוחנית' כאתרי הפסולת האלקטרונית. אדם ישר והגון יכיר ששום איש מדע ומקצוע, כגון פרופ' לרפואה, לביולוגיה, לפיזיקה וכדו', אינו מנהל ויכוחים מקצועיים בביוב האינטרנטי, כל שכן רבנים המכבדים את התורה ואת עצמם. ולכן, הנני נאלץ לקבוע בצער, שכל גדולי ישראל לדורותיהם דוחים מסקנתו זו. לכן לא אתייחס לכל המקורות שציינת כאן, כי רק בבית המדרש דנים בדברים חשובים כאלה ויודעים את משקלם המדוייק, ועוד בין אנשי 'מקצוע' (קרי: תלמידי חכמים רציניים ומיומנים ובעלי מסורת) ולא באינטרנט.
ובאשר לאתרים צרפתיים, רובם ככולם עד כמה שהספקתי להתעניין בהם, הם אינם רציניים דיים כדי להוות סמכות כל שהיא או אף דוברות ראויה. 
יהי רצון שנדע להאיר את הדור בתורת אמת.
בברכה רבה,