ז' ניסן התש"פ

שאלה: כוס חמישי בליל הסדר

שלום רב לכבוד מו"ר הרב זייני:

"חמישי אומר עליו הלל הגדול"

ראיתי בהגדה של פסח עם פירוש "מגיד דבריו ליעקב" בעריכת הרב, שכתוב לאחר ההלל בסתם: "יש נוהגים לשתות כאן לפני הלל הגדול כוס נוסף וכו'"

רציתי לשאול, האם ראוי לנהוג כן?
בנוסף אם אפשר לשאול, מהו מנהג הרב בעניין זה. האם הרב נוהג בכוס חמישי, ואם כן איך נוהג לגבי הברכות (יהללוך וישתבח)? האם החתימה כרגיל בסוף ביהללוך?

אני יודע שעניין זה נתון במחלוקות רבות, בין רבותינו הגאונים והראשונים, האם שתייתו מצוה מן המובחר, או רשות ממש, או שאין לשתותו. וכן כששותה נחלקו איך לנהוג "בברכת השיר". ועל כן קשה למצוא ידיים ורגליים איך לנהוג.

בברכת פסח כשר ושמח, ובריאות איתנה, וקורונה איננה, ואורך ימים ושנות חיים ושלום

........

חוץ מזה, רציתי להודות לרבנו מכל הלב על כל הדברים שלמדתי ממנו. אמנם לא למדתי באור וישועה אלא בישיבה אחרת, אך במשך שנים קורא ושומע, ותמיד תמיד דברי הרב הם כמים קרים על נפש עייפה, בין בענייני הלכה, בין בענייני אגדה, ובין בהשקפה. יאריך ה' ימיו על ממלכתו.

תשובה:

לכ' ח' היקר הי"ו
שלום עליך,
הנוסח של בעל 'מגיד דבריו ליעקב' הוא הנוסח הרגיל של דורות בעניין זה.
אבל, אכן מפורש מדורות קדמוניים שמי שרוצה לשתות כוס חמישי הרשות בידו אם חש רצון כזה, אלא שאז הוא שותה אותו לפני אמירת ההלל הגדול ('הודו לה' כי טוב' וגו').
בקהילות רבות מנהג זה לבש צורה מיוחדת, והיא: 'כוס אליהו הנביא' (וכך נהגנו תמיד) שהוא כוס חמישי שלא שתו אותו, אלא שמרו אותו כל הלילה (מכוסה), ומי שיודע עומק העניין מבין שבשני אופנים אלה בא לידי ביטוי בדיוק את אותו רעיון, והוא, הגאולה האחרונה והסופית שאנו חווים אותה כיום בחסדי שמיים. ומשום כך, אם אדם חש שכיון ששבנו לארץ קודשנו, זה הזמן לשתות כוס חמישי זה, אין להסס, שישתה אותו לברכה!
ותודה על דבריך, ויה"ר שדברינו יהיו לרצון לפני ה' תמיד,
בברכת חג שמח לך ולכל משפחתך,