ד' ניסן תשס"ה

שאלה: חסימת כבישים וסרבנות

האם מותר לחסום כבישים כמחאה על ההתנתקות?
והאם לחייל מותר לסרב לפקודת המפקד(כשמבקשים לפנות )?

תשובה:

כיון שאינך מזדהה, הנני מבין ששאלתך פרובוקטיבית, אולי אף מבית היוצר של ´שמפניה´, לכן איננה ראויה להתייחסות.(שאלה מתוך אתר כיפה)