כ"ג אייר התש"פ

שאלה: קידוש במקום סעודה

בס"ד
שלום וברכה לצוות האתר.
ראיתי באחת השאלות באתר שהרב סובר שלא יוצאים ידי חובת קידוש במקום סעודה כל שלא אכל לחם,
והביא תשובת הגאונים בעניין.
האם אתם יודעים היכן נמצאת תשובתו זו של הרב? (במידה והיא התפרסה)
תודה רבה, ויישר כח על האתר הנפלא.

תשובה:

לכ' ש' היקר הי"ו
אשתדל לפרסמה באתר בימים הקרובים ב"נ.